Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ondertekening vergunning tot uitstel crematie/begrafenis

18 december 2023

Vraag nummer: 67654

Goedendag,

Wij hebben een vergunning tot uitstel van GGD Hollands Midden ontvangen. Deze is echter ondertekend door een medewerker van het secretariaat in opdracht van de gemeentelijk lijkschouwer. Mag dit geaccepteerd worden voor het opmaken van verlof tot uitstel, aangezien dit eigenlijk door de arts zelf moet worden ondertekend?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U moet weten of de persoon die de handtekening heeft gezet, daartoe bevoegd was of daartoe gemachtigd was.
Ter vergelijking: u tekent zelf waarschijnlijk ook besluiten of brieven namens B&W van uw gemeente voor bepaalde onderwerpen. Uw functie is dan waarschijnlijk opgenomen in een mandaatbesluit.

Het kan ook zijn dat iemand incidenteel door een bevoegd persoon gemachtigd wordt om namens hem of haar te tekenen, als die bevoegde persoon dat niet kan. Een dergelijke machtiging behoort dan wel schriftelijk te worden verstrekt.
Stel dat een bevoegde persoon onverwacht verhinderd is, mag die niet iemand telefonisch vragen om namens hem/haar te tekenen, maar moet die dat in een mailtje of app-berichtje doen. Wat als bewijs van de machtiging bewaard moet blijven.

U kunt natuurlijk bij de GGD Hollands Midden gewoon de vraag neerleggen of en hoe de ondertekenende medewerker bevoegd of gemachtigd is. Dat is een heel legitieme ne terechte vraag.

Het is heel goed dat u op dit soort dingen let. Het is niet voor niets dat bepaalde functionarissen bevoegd zijn en anderen niet.

U gebruikt overigens het woord 'vergunning'. Dat is verwarrend, want de GGD geeft geen vergunning af, maar wordt alleen gehoord. Artikel 17 lid 1 Wet op de lijkbezorging begint met de woorden "Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester..." De arts geeft advies en de burgemeester neemt een besluit, waarbij hij/zij van het advies kan afwijken. Van het standpunt van de officier van justitie, verderop in lid 1, mag de burgemeester niet afwijken.

Het besluit van de burgemeester is het verlof of de vergunning.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder