Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ondertekening vergunning tot uitstel crematie/begrafenis


18 december 2023

Vraag nummer: 67654

Goedendag,

Wij hebben een vergunning tot uitstel van GGD Hollands Midden ontvangen. Deze is echter ondertekend door een medewerker van het secretariaat in opdracht van de gemeentelijk lijkschouwer. Mag dit geaccepteerd worden voor het opmaken van verlof tot uitstel, aangezien dit eigenlijk door de arts zelf moet worden ondertekend?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U moet weten of de persoon die de handtekening heeft gezet, daartoe bevoegd was of daartoe gemachtigd was.
Ter vergelijking: u tekent zelf waarschijnlijk ook besluiten of brieven namens B&W van uw gemeente voor bepaalde onderwerpen. Uw functie is dan waarschijnlijk opgenomen in een mandaatbesluit.

Het kan ook zijn dat iemand incidenteel door een bevoegd persoon gemachtigd wordt om namens hem of haar te tekenen, als die bevoegde persoon dat niet kan. Een dergelijke machtiging behoort dan wel schriftelijk te worden verstrekt.
Stel dat een bevoegde persoon onverwacht verhinderd is, mag die niet iemand telefonisch vragen om namens hem/haar te tekenen, maar moet die dat in een mailtje of app-berichtje doen. Wat als bewijs van de machtiging bewaard moet blijven.

U kunt natuurlijk bij de GGD Hollands Midden gewoon de vraag neerleggen of en hoe de ondertekenende medewerker bevoegd of gemachtigd is. Dat is een heel legitieme ne terechte vraag.

Het is heel goed dat u op dit soort dingen let. Het is niet voor niets dat bepaalde functionarissen bevoegd zijn en anderen niet.

U gebruikt overigens het woord 'vergunning'. Dat is verwarrend, want de GGD geeft geen vergunning af, maar wordt alleen gehoord. Artikel 17 lid 1 Wet op de lijkbezorging begint met de woorden "Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester..." De arts geeft advies en de burgemeester neemt een besluit, waarbij hij/zij van het advies kan afwijken. Van het standpunt van de officier van justitie, verderop in lid 1, mag de burgemeester niet afwijken.

Het besluit van de burgemeester is het verlof of de vergunning.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >