Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe kom ik aan een acte van overlijden?


22 augustus 2018

Vraag nummer: 55906

een vriendin alleenstaand, is stervende, er is een handgeschreven codicil voor persoonlijke bezittingen en uitvaart regelen, maar hoe krijgen we dan een acte van overlijden, er is een zus en een half zus in duitsland.
we moeten natuurlijk wel dingen regelen zoals het huis opzeggen. hoe doen we dt dan?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is gebruikelijk om bij de gemeente bij het doen van de aangifte van overlijden en het vragen van het verlof voor het begraven of cremeren, meteen een overlijdensakte te vragen. Die zal de gemeente zonder problemen direct afgeven. Van die akte kunt u tientallen fotokopieën en scans maken, die u dan telkens kunt gebruiken. U hoeft geen originele aktes te verstrekken.

Als er een handgeschreven codicil is, waarin de vriendin opschrijft wie de uitvaart moet regelen en wie zaken moet doen als het opzeggen van de huur, is dat ook een rechtsgeldige reden om een overlijdensakte van de gemeente krijgen. Op de site van de Rijksoverheid staat informatie over het opvragen van een uittreksel van de burgerlijke stand. Een overlijdensakte is zo'n uittreksel.
Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen staat:
"Afschrift burgerlijke stand
Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:
- uzelf (denk dan aan een uittreksel uit het geboorteregister);
- een gemachtigde;
- iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’."

Iemand die de nalatenschap moet afwikkelen en bijvoorbeeld de huur moet kunnen opzeggen, is iemand met een gerechtvaardigd belang. Mijns inziens mag de gemeente hem of haar geen afschrift weigeren. Als de gemeente dat toch zou doen, moet u onmiddellijk een schriftelijk gemotiveerd besluit vragen en bezwaar aantekenen.

U kunt ook altijd een advocaat en een notaris een akte van overlijden laten opvragen. Maar daar zullen extra kosten mee gemoeid zijn. Dat heeft dus niet de voorkeur.

Het eenvoudigste is het om de uitvaartondernemer of een ander die de aangifte van overlijden doet, meteen een overlijdensakte te laten vragen. Die wordt altijd meteen meegegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE