Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tekst Verlof tot begraven of verbranden


14 juni 2007

Vraag nummer: 4792  (oude nummer: 9300)

Waar vind ik de tekst van het verlof begraving en/of verbranding van een overledene?

Antwoord:

In de Staatscourant van 1991.
En in het Thematisch handboek lijkbezorging (uitg. SDU, losbladig), waar alle wet- en regelgeving in is opgenomen, samen met jurisprudentie.

Gemakshalve knip en plak ik de hele tekst. Het betreffende besluit omvat niet alleen het verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot begraven of cremeren, maar ook het verlof van de burgemeester voor ontleding (ter beschikking stellen aan de wetenschap).


Vaststelling model-formulieren verlof tot begraving/verbranding en ontleding van een lijk

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 11 en 68 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133);

Besluit:

Artikel 1

1. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133), luidt als in bijlage I van dit besluit is aangegeven.

2. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging, luidt als in bijlage II van dit besluit is aangegeven.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1991.


De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. DalesBijlage I. Model-formulier van het schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot begraving/verbranding [*] van een lijk, als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging, Stb. 1991, 133

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ........

– verleent verlof tot begraving/verbranding [*] van het lijk van

naam

,

voornamen (voluit)

,

geboren op
, te
,

gewoond hebbende te

,

overleden op

.


– verleent verlof tot begraving/verbranding [*] van het lijk van de uit:

naam

,

voornamen (voluit)

,

geboren op
, te
,

wonende te

,

op
, te
,

doodgeboren zoon/dochter [*].(datum)

(ondertekening)
Bijlage II. Model-formulier van het schriftelijk verlof van de burgemeester tot ontleding van een lijk, als bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging, Stb. 1991, 133

De burgemeester van de gemeente

– verleent verlof tot ontleding van het lijk van:

naam

,

voornamen (voluit)

,

geboren op
, te
,

gewoond hebbende te

,

overleden op

.– verleent verlof tot ontleding van het lijk van de uit:

naam

,

voornamen (voluit)

,

geboren op
, te
,

wonende te

,

op
, te
,

doodgeboren zoon/dochter [*].

Plaats van ontleding

.(datum)

(ondertekening)


--------------------------------------------------------

[*] Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >