Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn afgifte akte van overlijden


16 november 2002

Vraag nummer: 1551  (oude nummer: 1915)

Tue Apr 17 17:05:47 2001

Op welke termijn behoort een gemeente de akte van overlijden af te geven?. Ik heb een collega in Amsterdam een aangifte van overlijden laten doen, maar de akte van overlijden blijft uit. Op navraag krijg ik als antwoord dat de gemeente Amsterdam een akte van overlijden pas na een week na de uitvaart afgeeft. De betrokken weduwe komt hierdoor in grote financiele problemen, omdat haar een man een eigen bedrijf had. Ik denk dat de handelswijze van Amsterdam onjuist is. Kunt u mij verder helpen?

Erik Boelkens

Antwoord:

Tue Apr 17 23:18:10 2001

Geachte heer Boelkens,

Bij mijn weten staan er in het Burgerlijk Wetboek en/of in het Besluit Burgerlijke Stand (BBS) geen termijnen voor de afgifte van een uittreksel van de akte van overlijden. Ik heb het BBS er eens even bij gehaald en gezien dat er diverse gegevens moeten worden opgenomen, zoals de exacte personalia van de overledene en diens levenspartner. Ik kan me voorstellen dat als iemand in stad A woonde, maar in stad B overleed (en daar dus de aangifte moet worden gedaan), de ambtenaar van de burgerlijke stand van B eerst de gegevens wil controleren bij A. Ik hoef u niet te vertellen hoeveel mensen hun eigen doopnamen niet goed kunnen spellen. Ik kan me voorstellen dat die uitwisseling van gegevens enkele dagen kan kosten. Als iemand in zijn woonplaats overlijdt, heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand wel die gegevens bij de hand en kan hij wel heel snel de akte opmaken.
Ik weet echter niet in hoeverre men via het zgn. GBA-net direct inzage kan hebben in de gegevens van andere gemeenten. Technisch zou dat natuurlijk mogelijk zijn, in de wereld van internet. Anderzijds kan ik me voorstellen dat men juist geen verbindingen heeft om te voorkomen dat hackers in die bestanden kunnen inbreken. Het zou een aantal mensen goed uitkomen als ze bijvoorbeeld geboortedata van kinderen 10 jaar kunnen veranderen i.v.m. extra kinderbijslag, om maar eens iets te noemen.

Ik vermoed dat een gemeente dus wel een paar dagen speling heeft met afgifte van die akte, maar ik kan u helaas geen heel exact antwoord geven.

mr W.G.H.M. van der Putten

17 april 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >