Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Abs weigert verlof

17 september 2002

Vraag nummer: 1088 (oude nummer: 1423)

Tue, 17 Sep 2002 23:00

Geachte heer van der Putten

Als een abs weigert een verlof af te geven terwijl de A en B papieren correct ingevuld zijn door een ggd arts, op welke manier kan je als aangever van het overlijden dan een abs "dwingen"?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is een merkwaardige situatie. Ik ben benieuwd naar de reden die de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) geeft om geen verlof tot begraven of verbranden/cremeren af te geven.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert om het verlof tot begraven of verbranden af te geven, ondanks de aanwezigheid van een verklaring van overlijden, moet hij eerst nog maar eens even nadenken en kunt u hem adviseren om met zijn/haar chef en de afdeling Juridische zaken van de gemeente te overleggen.

Als de gemeente pertinent blijft weigeren, wat zeer onwaarschijnlijk is, kan bij de rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dat is een soort kort geding. In spoedeisende zaken als deze kan dat vaak binnen 24 of 48 uur afgehandeld zijn.

Ik zie niet snel dat de zaak zo hoog kan oplopen, maar de gang naar de rechter is het enige 'dwang-middel'.
Het is typisch het soort juridische actie waar mijn adviesbureau in is gespecialiseerd (voor zover je dat kunt zeggen met zaken die zo weinig voorkomen).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

18 september 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder