Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verklaring van overlijden


2 februari 2002

Vraag nummer: 731  (oude nummer: 800)

Sun Jan 14 16:25:06 2001

Geachte heer van der Putten.

In het "Thematisch Handboek Lijkbezorging" staat onder "diversen", 4.1.3.1. informatie voor artsen.
Hierover heb ik 3 vragen:

ten eerste:
Als een vervangende arts (avond, weekend)geroepen wordt en vaststelt dat bij zijn aankomst de persoon in kwestie al is overleden, mag hij dan wel of niet de overlijdensverklaring afgeven?

ten tweede:
Bij lijkvinding is het tijdstip van overlijden cruciaal; gaat het dan alleen om de datum of ook om de uren en minuten. Is het "reconstrueren" van het tijdstip van overlijden eigenlijk toegestaan?

ten derde:
Mag een uitvaartonderneming een dode overbrengen naar een mortuarium, c.q. thuis opbaren,zonder dat de overlijdensverklaring van de arts in het bezit is van de uitvaartondernemer? M.a.w. moet de arts de overlijdensverklaring afgeven alvorens er vervoer mag plaatsvinden?

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

Fons Hoeben, uitvaartverzorger

Antwoord:

Geachte heer,
Er is geen regelgeving (in de Wlb of uitvoeringsregelingen) die iets zegt over het afgeven van de verklaring van overlijden door een arts, in die zin dat de verklaring bij de overledene moet blijven of dat de arts hem naar het gemeentehuis brengt of dat de uitvaartverzorger die ophaalt, of wat dan ook.
Mij komen nogal eens klachten ter ore dat artsen de verklaring niet direct opmaken en dat uitvaartverzorgers 'm later bij de praktijk moeten ophalen en dat men dan ook vaker voor niets komt, omdat andere dingen prioriteit hebben. Ook in deze rubriek staan verschillende van dat soort klachten.
Mij lijkt dit een goed onderwerp voor het Platform Uitvaartwezen om eens bij diverse instanties zoals de Landelijke Huisartsenvereniging, de Geneeskundige Inspectie en de overheid aan te kaarten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >