Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Akte van overlijden bij overlijden op volle zee


1 april 2015

Vraag nummer: 42022

Geachte heer Van der Putten,

als vertegenwoordiger van de verzekeraar van een rederij ben ik betrokken bij de volgende zaak.
Een zeeman met een Oost-Europese nationaliteit is overleden op volle zee (buiten territoriale wateren) terwijl zijn schip op weg was van Finland naar Panama.

Het schip is op een ankerplaats voor de Nederlandse kust gekomen, alwaar het stoffelijk overschot met een boot is opgehaald. Het stoffelijk overschot is aan land gebracht in Nederland. Het schip heeft de reis voortgezet.

De vlaggenstaat van het schip heeft de akte van overlijden opgemaakt. De gemeente in Nederland, waar het stoffelijk overschot aan land is gebracht zegt conform de wet- en regelgeving geen akte van overlijden te kunnen opmaken.

Nu nemen de (xxxxx) autoriteiten (van het Oost-Europese land) geen genoegen met het feit dat die Nederlandse gemeente geen akte van overlijden opmaken. Zij zeggen nu de zeeman niet in hun burgerlijke stand als overlden te kunnen noteren. De akte die is opgemaakt door de vlaggenstaat zou niet voldoen.

Mijn vraag is nu: waar staat in de Nederlandse wet of die Nederlandse gemeente in dit geval wel of niet een akte van overlijden dient op te maken?

Met die informatie kan ik of naar die gemeente om te vragen alsnog een akte op te maken of naar de (xxxxxxse) autoriteiten om aan te tonen dat die akte in Nederland niet opgemaakt kan worden.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, kind regards,

XX | Director |

Antwoord:

Geachte heer,

De Nederlandse wetgeving regelt de aangifte van het overlijden van personen die op Nederlands grondgebied overlijden of die overlijden aan boord van een Nederlands schip of luchtvaartuig. Nederland kent geen wetgeving voor een overlijden buiten het Nederlandse grondgebied en in een voertuig of schip van een andere staat.

Artikel 19f van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek regelt:
1. Een akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
2. Indien een lijk is gevonden en de plaats of de dag van overlijden niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden vastgesteld, wordt de akte van overlijden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het lijk is gevonden of aan land gebracht.
3. Ongeacht het in het eerste lid bepaalde is het tweede lid van overeenkomstige toepassing indien het overlijden heeft plaatsgevonden op een op zee gestationeerde installatie en het lijk in Nederland aan land wordt gebracht.

Als de vlaggenstaat van het schip in 'uw' geval de akte van overlijden heeft opgemaakt, is dat correct. De gemeente in Nederland, waar het stoffelijk overschot aan land is gebracht kan conform de wet- en regelgeving inderdaad geen akte van overlijden opmaken. Dat kan volgens artikel 19f, eerste lid, boek 1 BW alleen als iemand binnen die gemeente overlijdt.
Als iemand aan boord van een schip dat onder Nederlandse vlag zou varen zou overlijden, zou de gezagvoerder van dat schip een akte van overlijden opmaken.

Als iemand niet op Nederlands grondgebied of niet op een Nederlands schip of een Nederlandse installatie op zee overlijdt, is de Nederlandse wetgeving niet van toepassing.
De Oost-Europese wens van een Nederlandse akte van overlijden is dan onmogelijk.
Dat is hier het geval.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE