Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijdensakte broer opvragen (als erfgenaam) 1


15 juli 2020

Vraag nummer: 61212

Geachte heer van der Putten,

Op uw website heeft u antwoord gegeven op de vraag wie een overlijdensakte mag opvragen.

U antwoorde onder andere dat iemand als erfgenaam een overlijdensakte kan opvragen (zonder machtiging). Bijvoorbeeld als de overledene geen partner of kinderen meer heeft.

Hier vindt u de link naar vraagnummer 47504:
https://www.uitvaart.nl/juridisch/overige/vaststellen-dood-akte-van-overlijden-verlof-tot-begraven-of-cremeren/wie-mag-overlijdensakte-bij-gemeente-opvragen/47504

In mijn geval is mijn broer overleden. Mijn broer heeft geen partner of kind nagelaten. De gemeente wil mij niet de overlijdensakte verstrekken omdat ik het gerechtvaardigd belang niet kan bewijzen.

Ik heb aangegeven dat ik erfgenaam ben omdat mijn broer geen partner of kinderen heeft nagelaten. Volgens voornoemde gemeente mag ik niet zomaar de nalatenschap afhandelen, daar moet ik voor benoemd zijn. Zij willen bewijzen zien dat ik executeur testamentair ben, door middel van een testament of iets dergelijks.

Echter uit uw antwoord maak ik op dat ik ook zonder machtiging een overlijdensakte kan opvragen aangezien mijn broer geen partner of kind heeft nagelaten.

Graag hoor ik van u of dit klopt. Ook hoor ik graag uit welke wet- en regelgeving dat blijkt.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u broer geen partner en kinderen heeft, zijn zijn broers, zussen en ouders de erfgenamen.
Ik zou als ik u was het afschrift van de overlijdensakte schriftelijk aanvragen, schrijven dat u erfgenaam bent. En als men het afschrift niet wil geven, kunt u een schriftelijk gemotiveerde afwijzing verlangen. Dan kunt u bij weigering een bezwaarschrift indienen.

Natuurlijk mag u als erfgenaam de nalatenschap wel afhandelen. Dat gebeurt bij de meeste overlijdens in Nederland. De meeste mensen hebben geen testament. En erfgenamen of een executeur hebben niet altijd een verklaring van erfrecht nodig om de nalatenschap af te handelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >