Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waar kan ik oorzaak overlijden van vader vinden?


6 september 2022

Vraag nummer: 65397

In mijn vroegere woonplaats beweren boze tongen dat onze vader gestorven is omdat hij teveel pillen had genomen. Ik vind deze roddel en achterklap vreselijk omdat wij dit nooit officieel hebben gehoord van onze moeder. Wel deed iedereen heel geheimzinnig. Nog steeds wil ik graag de waarheid weten ongeacht wat de waarheid omtrent zijn overlijden is. Eventueel zou ik zijn naam willen zuiveren omdat ik vermoed dat suicide niet de waarheid is. Hoe kom ik de ware doodsoorzaak te weten? Waar moet ik die vragen? Als zijn oudste dochter heb ik toch wel recht op de ware toedracht? We willen liever de waarheid weten dan de beweringen van dorpsbewoners.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De overheid noteert geen doodsoorzaak van burgers, wanneer ze dat al zou weten (meestal niet). Zowel niet de gemeente als de landelijke overheid.

Als iemand overlijdt, maakt een arts een verklaring van overlijden op. In die verklaring staat alleen dat iemand is overleden en niet waaraan. Wel wordt naast de verklaring van overlijden ook een formulier voor het Centraal Bureau voor de Statistiek ingevuld met de soorten doodsoorzaken. Maar die gegevens zijn allemaal anoniem. Daar hebt u dus helemaal niets aan, ook al zou u die documenten hebben.

Ik kan mij voorstellen dat wanneer iemand zelfmoord pleegt, er nader onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak. Om zeker te weten dat sprake is van zelfmoord en niet van moord. Maar die gegevens en dat onderzoek zijn bij mijn weten niet openbaar. Dat zijn in wezen dossiers van Justitie om te kijken of sprake kan zijn van strafbare feiten. Als ze al worden bewaard, weet ik niet hoe of waar en hoe lang.

U schrijft niet wanneer uw vader overleden is.

De gemeente, die verlof geeft voor begraven of cremeren, noteert en bewaart geen doodsoorzaak.

Het is denkbaar dat de politie nog een dossiertje van het onderzoek heeft, als er een onderzoek naar de doodsoorzaak heeft plaatsgevonden. En het niet te lang geleden is. Of men informatie uit dat onderzoek mag delen, weet ik niet. Waar u zulke informatie zou kunnen krijgen, weet ik ook niet.
Als u geen ingang zou kunnen vinden, kunt u altijd de minister van Justitie en Veiligheid aanschrijven, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag. Die moet u kunnen vertellen waar u terecht kan, als het niet bij haar ministerie is.

Ik denk ook nog aan de huisarts van uw vader. Ik vermoed dat de huisarts gewoonlijk alleen gemeld krijgt dat een patient overleden is, maar niet waaraan hij overleden is, als dat bijvoorbeeld door een ongeval is gebeurd. Dat is voor de toekomst niet meer relevant. Maar misschien is de huisarts zelf erbij geroepen toen uw vader thuis gevonden werd. Dat is denkbaar. Dan zou de huisarts het wel kunnen weten.
Dan is het nog de vraag of de huisarts het mag vertellen, want ook voor overledenen geldt het medisch geheim. Ik denk echter dat dat voor een vraag als de uwe, of sprake van was van zelfdoding, niet geldt. Maar dat weet ik niet zeker. Zoek de huisarts en bespreek het.

Zie o.a. vraag 44809 'Document waarop doodsoorzaak staat', vraag 25659 'Overlijdings papieren (medisch dossier na overlijden)' en vele andere vragen in de subrubriek 'Vaststellen dood / akte / verlof' van de rubriek 'Overige'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >