Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Papieren A en B voorhanden / 'lijkvinding' / abs weigert verlof


16 september 2002

Vraag nummer: 1085  (oude nummer: 1420)

Mon, 16 Sep 2002 20:18

Geachte heer van der Putten,

Graag doen we een beroep op uw expertise ivm een meningsverschil tussen een ambtenaar en uitvaartverzorgers.

Een persoon is overleden, daarna gevonden en overgebracht naar het mortuarium (van een ziekenhuis ). Daar heeft een schouwarts van de GGD kennelijk bedacht dat de overledene in kwestie een natuurlijke dood is gestorven en heeft vervolgens het "A en B" formulier volledig ingevuld.

Ondertussen heeft een uitvaartverzorger de aangiftefax naar de gemeente gezonden met daarop de term "lijkvinding", dit om dat hem op moment van faxen nog niet bekend was of het een al dan niet natuurlijke dood betrof. (Dan liggen de gegevens alvast op Burgerzaken ).

De ambtenaar van burger zaken weigert nu een verlof en akte van overlijden af te geven omdat hij van mening is dat hij bericht en toestemming van de officier van justitie moet krijgen.
Wij zijn van mening dat een getekende "A en B" verklaring van de schouwarts voldoende moet zijn om het verlof en de akte af te geven.

Inmiddels is de officier ingelicht dus het zal wel goed komen, maar we kunnen er weer wat van leren.

Graag uw "oordeel"

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen enkele reden waarom de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) de afgifte van het verlof zou kunnen of moeten weigeren. De verklaring van de schouwarts is voldoende; zelfs het A-briefje is voldoende (een eventuele afwezigheid van het B-briefje is een ander probleem voor de abs).

Laat de abs met de wet in de hand maar eens aanwijzen waarom hij het verlof weigert. U kunt met de wet in de hand aanwijzen dat hij het moet verlenen.

Zie over lijkvinding ook vraag+antwoord 1222 in de Subrubriek 'Vragen van uitvaartondernemers'. Voor de abs speelt hooguit de vraag of hij een ander type akte van overlijden moet opmaken of niet, wat los staat van het verlof tot begraven of verbranden. Nou ja, hij moet weten dat iemand overleden is, maar hoe hij het administratief verwerkt in het register van overlijden is een probleem dat niets te maken heeft met de afgifte van het verlof tot begraven/cremeren.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 september 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >