Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Arts weigert schriftelijke verklaring voor geen bezwaar later begraven


12 maart 2024

Vraag nummer: 68023

Arts vindt het onzin. Wij zoeken naar een wettelijke grondslag. In art. 17 Wlb staat dat een arts gehoord moet worden. Wat is "horen"? Kunnen wij zijn schriftelijke verklaring eisen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wettekst sluit niet uit dat de arts mondeling advies geeft. Ik heb er even de geschiedenis van de wet op na proberen te slaan, maar ik kan er geen uitspraak in de Memorie van Toelichting over vinden.

Anderzijds kan het voor het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen en moet kunnen onderbouwen, wel van belang zijn om over een schriftelijk advies te beschikken. Er wordt geen uitgebreid rapport van de arts gevraagd; twee regels tekst in een e-mail zijn voldoende. Als een arts weigert daar aan mee te werken, zou ik een andere arts raadplegen.

Als de arts voor zijn advies betaald wil worden, kunt u zeker een schriftelijke verklaring eisen.

Van de overheid mag worden verwacht dat besluiten begrijpelijk en navolgbaar zijn. Ik heb al eens een paar rechtszaken moeten voeren omdat de advisering (destijds door de VROM-inspectie) aan de burgemeester onduidelijk en onvoldoende concreet waren. Je moet adviezen kunnen laten zien, als er bezwaar tegen een besluit wordt ingediend. Als een arts dat maar onzin vindt, tja.

Helaas vinden meer artsen maar onzin wat er in de wet staat en houden ze daar geen rekening mee. Zoals bijvoorbeeld dat een overledene zo spoedig mogelijk moet worden geschouwd.
Als wat een arts zelf onzin vindt de norm is, dan verklaart dat misschien ook waarom de kwaliteit van de lijkschouw in Nederland zo ver onder de maat is.
Het doet ook vrezen voor de staat van de volksgezondheid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over een niet-natuurlijke dood na eerder ongeval:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >