Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bekende krijgt toch geen overlijdensverklaring


7 juni 2018

Vraag nummer: 55224

Beste heer,
Onlangs heb ik u een vraag gesteld namens een goede bekende van mij die, op verzoek van de pensioenverzekeraar, een verklaring van overlijden moet overleggen alvorens zij in aanmerking kan komen voor het pensioendeel van haar overleden ex-man waar zij recht op heeft.
Met uw antwoord heeft zij nogmaals contact genomen met de afd. Burgerzaken van de gemeente Breda, maar zij krijgt het niet.
Dit wilde ik even met u delen.

Met vriendelijke groet,

W. Marijnissen (dhr)

Antwoord:

Geachte heer,

Uw bekende heeft gisteren zelf ook al de vraag gesteld. Ik verwijs naar mijn antwoord: zij moet de overlijdensakte schriftelijk aanvragen, een schriftelijke gemotiveerde weigering vragen en dan bezwaar aantekenen.

Op de site van de Rijksoverheid staat informatie over het opvragen van een uittreksel van de burgerlijke stand. Een overlijdensakte is zo'n uittreksel.
Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen staat:
"Afschrift burgerlijke stand
Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:
- uzelf;
- een gemachtigde;
- iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure)."

Uw kennis valt volgens mij onder de laatste categorie: iemand met een gerechtvaardigd belang. Zij kan met het bewijs van overlijden een nabestaandenuitkering aanvragen. Dat lijkt mij zeer zeker een gerechtvaardigd belang. Mijns inziens mag de gemeente haar geen afschrift weigeren.

Zoals ik al schreef, moet de kennis een schriftelijk verzoek doen, aangeven dat zij het uittreksel nodig heeft voor het aanvragen van dat pensioen. Als de gemeente het afschrift dan nog weigert, moet de gemeente dat schriftelijk gemotiveerd weigeren en kan uw kennis een bezwaarschrift indienen. Dat zou ik zeker doen, als ik haar was.

Mocht het dan nog niet lukken, kan ze een advocaat raadplegen. Een advocaat en een notaris kunnen overigens altijd een uittreksel opvragen, dus dat kan ook nog een oplossing zijn. Ik vrees alleen dat er dan wat extra kosten zijn.

Ook een praktische oplossing kan zijn dat als uw kennis met die overleden ex-man kinderen had, een van de kinderen de akte aanvraagt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE