Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplichting arts en verpleeghuispersoneel inzake familie inlichten


9 oktober 2009

Vraag nummer: 6953  (oude nummer: 14026)

Is de arts die de dood heeft geconstateerd verplicht om alle familieleden te waarschuwen ook als er geen contact is met een van de kinderen. Verpleeghuis personeel geeft aan dat ze dit verplicht zijn, de arts beaamt dit. De familie wil dit niet en vindt dat ze zelf bepalen of alle kinderen worden ingelicht. Graag uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zie geen enkele reden of wettelijke grondslag waarom een arts die de dood heeft geconstateerd, alle familieleden zou moeten waarschuwen. Dat is ronduit kletskoek.
Bovendien weet een arts niet eens wie allemaal naaste familie is en wie niet en of eventuele adressen en telefoonnummers in een dossier nog wel actueel zijn. Misschien heeft een patient slechts een beperkt aantal contactpersonen opgegeven. En dat is zijn goed recht.

De patient in een verpleeghuis kan zelf aangeven wie hij wil dat wel worden gewaarschuwd en wie niet, in het geval van een overlijden. Als een verpleeghuis dergelijke instructies negeert, lijkt me dat klachtwaardig handelen.

Iets anders is, dat personeel van een verpleeghuis niet kan liegen of feitelijke informatie achter kan houden, als bijvoorbeeld een kind waar de patient geen of slecht contact mee had, belt en vraagt "Is het juist, dat moeder gisteren overleden is?"

Wat de familie wil is niet zo belangijk. Belangrijk is wat de patient wil. Als te verwachten is dat er tussen nabestaanden onenigheid bestaat over de uitvaart, doet de patient er heel verstandig aan om een testament op te laten maken of een codicil te schrijven, waar in staat welk kind de uitvaart moet regelen en welk niet en wat de uitvaart inhoudt.
Ook als 'het verkeerde kind' dan 'per ongeluk' via het verpleeghuis, geruchten of de buurvrouw weet dat vader of moeder overleden is en de uitvaart wil regelen, kan 'het juiste kind' met het testament of het codicil in de hand de regeling van de uitvaart ter hand nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE