Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigering akte af te geven bij overlijden vader in het buitenland


17 februari 2018

Vraag nummer: 53855

Geachte meneer van der Putten,

Mijn vader is vorig jaar overleden in Polen. De overlijdensakte is, volgens de poolse ambassade, opgestuurd naar de Gemeente Woensdrecht waar mijn vader gewoond heeft. De Gemeente Woensdrecht wil de overlijdensakte niet afgeven omdat vader in het buitenland is overleden. Polen wil de akte niet opsturen ivm de privacy wetgeving..
Hoe nu verder?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Daar gaat uw vraag niet over. Uw vraag ligt op het terrein van het personen- en familierecht. Daar heb ik geen verstand van.

Mij lijkt dat de lokale overheid in Polen een afschrift uit het register van overlijden zou moeten verstrekken. Dat is een internationaal principe. Hoezo zou men een kind van de overledene geen afschrift kunnen verstrekken? Een beroep op privacy lijkt mij volslagen lariekoek. De registratie van een overlijden is mijns inziens juist bedoeld om de buitenwereld informatie en zekerheid te verschaffen over iemands overlijden; niet om dat geheim te houden. En zeker niet voor directe nabestaanden.
Maar, zoals gezegd, ik heb hier geen verstand van.

U zou eens kunnen informeren bij het ministerie van Justitie over wat de juiste gang van zaken zou behoren te zijn. Men is verantwoordelijk voor de wetgeving op het vlak van het personen- en familierecht. Ik zou u adviseren om een brief te schrijven en e.e.a. goed uit te leggen en afschriften van eerdere correspondentie met Woensdrecht en Polen bij te sluiten. Telefoneren is geen verstandig is. Men komt dan al snel terecht bij een soort klantcontactcentrum of een afdeling voorlichting die inhoudelijk te weinig weten.

Ook zou het handig kunnen zijn om de Nederlandse ambassade in Polen om informatie en hulp te vragen. Adresgegevens zijn op internet te vinden.

Voorts kan misschien de hulp worden ingeroepen van de Poolse ambassade in Nederland.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE