Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijdensakte broer (voor vragen omtrent zijn overlijden)


19 september 2019

Vraag nummer: 58629

Geachte heer, mevrouw,

Graag zou ik in het bezit komen van de overlijdensakte van mijn broer. Dit in verband met veel vragen omtrent zijn overlijden. Mijn moeder en ik zijn de enige naasten die nog in leven zijn, al heb ik al jaren geen contact met haar. Tevens zit zij in een verpleeghuis en staat onder curatele.

Kan ik zonder haar machtiging alsnog aan zijn overlijdensakte komen?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Brenda F.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag bevat een misverstand. De overlijdensakte van iemand bevat geen toelichting op diens overlijden.

De overlijdensakte is een gemeentelijk document. Het bevat alleen het feit dat iemand op een bepaalde datum en een bepaald tijdstip is overleden. De akte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De akte is bijvoorbeeld nodig om een bank te informeren over iemand overlijden of om een uitkering van een levensverzekering te kunnen krijgen.
Zie de vele vragen over de overlijdensakte in de subrubriek 'Vaststellen dood / akte van overlijden / verlof tot begraven of cremeren'.

U zoekt waarschijnlijk een verklaring of een rapport van een arts hoe of waarom iemand is overleden. Welnu, zo'n rapport of verklaring bestaat niet, tenzij op iemands lichaam sectie is toegepast.
Een overledene wordt wel altijd door een arts bekeken, maar die kijkt alleen of iemand dood is en of er geen misdrijf of ongeluk de oorzaak van is. Die arts gaat iemands medische situatie niet uitgebreid onderzoeken, alleen summier. Die vult een formulier voor de statistieken in waar hij kan aangeven of iemand is overleden door ouderdom of een ziekte, maar die formulieren zijn anoniem.
Voor een nadere uitleg verwijs ik u naar de recente vraag 58553 'Wat moet er staan op de verklaring van overlijden?'

Als u iets te weten wilt komen over het overlijden van uw broer, is het enige dat u kunt doen, contact opnemen met zijn huisarts, of met een ziekenhuis waar hij behandeld en overleden is. De vraag is wat zij daar kunnen en mogen vertellen, gelet op het medisch geheim. Maar in algemene zin kan men u misschien wel verder helpen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE