Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijdensakte bij vermissing


31 maart 2003

Vraag nummer: 2136  (oude nummer: 2539)

Mon, 31 Mar 2003 13:57

L.s.

ik heb begrepen dat bij vermissing een verklaring van vermoedelijk overlijden na 5 jaar kan worden aangevraagd bij de rechtbank c.q. officier van justitie.
Dit gaat echter over een vermissing in de haven van IJmuiden uit 1944. Als er een overlijdensakte is opgemaakt waar is deze dan gedeponeerd? En als er nimmer een overlijdensakte is opgemaakt bestaat er dan nog steeds de mogelijkheid om bovengenoemde akte te laten opmaken?

b.v.d

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben verbaasd dat u deze vraag aan mij stelt.
Blijkens uw e-mailadres werkt u bij het ministerie van Justitie en mijn antwoord zou zijn, dat u bij het ministerie van Justitie navraag kunt doen.
Uw vraag heeft ook niets van doen met lijkbezorgingsrecht (waar deze adviesrubriek voor is), maar met personen- en familierecht.

Vermissing, het opmaken van aktes en de taken van rechtbanken en dergelijke behoren allemaal tot het (wetgevings)domein van dit ministerie. Het is burgerlijk recht en personen- en familierecht; zie titel 18 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Uw ministerie heeft er zelfs een folder over.

Ik vraag me af of wat u noemt "een vermissing in de haven van IJmuiden uit 1944" juridisch wel een vermissing is. Alleen een bepaalde met naam bekende persoon kan worden vermist. Dat bijvoorbeeld een persoon te water is geraakt en niet boven is gekomen, is geen vermissing, als niet bekend is welke persoon het is.
Waar een overlijdensakte - in die tijd - moest worden opgemaakt, staat in het toenmalige BW, denk ik. Of de mogelijkheid voor het opmaken van een akte na zo lange tijd nog bestaat, weet ik niet. Ik ben niet geverseerd in het BW en ik kan me voorstellen dat er specifieke eisen zijn als dat personen die uit eigen weten kennis dragen van bepaalde feiten aangifte kunnen doen. Wellicht kan een aangifte ook geweigerd worden omdat een specifiek belang ontbreekt. Als ik nu bijvoorbeeld een akte zou willen hebben vanwege het vermist zijn van een bepaalde soldaat uit de Napoleontische oorlogen, denk ik niet dat men genegen is een akte op te maken. Maar waar de grens ligt, als die er ligt, en waarom, weet ik niet. Dat weten collega's van uw ministerie, van de directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, als geen ander.

mr W.G.H.M. van der Putten

31 maart 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >