Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijdings papieren (medisch dossier na overlijden)


20 augustus 2011

Vraag nummer: 25659

mijn moeder is 28 jaar geleden overleden toen ik 3 was ik weet daar niks meer van nu heb ik een zoontje met een zeer ernstige hartafwijking en wil ik toch weten waaraan mijn moeder is overleden hoe kan ik dat op vragen na zon lange tijd kan dat uberhoud nog wel in het ziekenhuis of zijn die papieren al verdwenen gr jan

Antwoord:

Geachte heer,

Als iemand komt te overlijden, stelt de behandelend arts een 'Verklaring van overlijden' op en wordt een formulier voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ingevuld. Dat is nu zo en was 28 jaar geleden niet anders.

De Verklaring van overlijden moet bij de gemeente worden ingeleverd om een verlof tot begraven of cremeren te kunnen krijgen. Het bevat de persoonsgegevens van de overledene en de dag en het tijdstip van overlijden (indien bekend). Het bevat echter geen gegevens over de doodsoorzaak. Dus zegt helemaal niets over eventuele hartafwijkingen.
De verklaring hoeft ook niet te worden bewaard, als het overlijden in het register van de burgerlijke stand (tegenwoordig GBA) is ingeschreven.

Het formulier voor het CBS moet ook in een gesloten enveloppe bij de gemeente worden ingeleverd. De gemeente stuurt de enveloppe ongeopend door naar het CBS. Ik ken de precieze inhoud van de formulieren niet, maar de arts geeft de oorzaak van overlijden aan. Denk aan termen als kanker, hartfalen, verkeersongeval, etc. Echter, de formulieren zijn anoniem. Men kan niet zien of meneer A of mevrouw B aan een hartfalen is overleden. Het CBS telt alleen hoeveel mensen in een jaar aan een hartfalen zijn overleden, of ze man of vrouw waren en hoe oud. Hier hebt u dus niets aan.

Wat u wilt weten, staat in het medisch dossier van een persoon. Dat dossier valt onder het medisch geheim, ook na iemands overlijden. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet geraadpleegd mogen worden om bijvoorbeeld na te gaan of een bepaalde ernstige ziekte erfelijk is.
Als er nog een medisch dossier van uw moeder bestaat, zal dat ingezien kunnen worden door een arts om te kijken of zij dezelfde hartafwijking had als uw zoontje. Of iets anders dat medisch relevant kan zijn.
De grote vraag is echter: is er na 28 jaar nog een medisch dossier van uw moeder? In principe worden medische dossiers 15 jaar bewaard; dat is de algemene bewaartermijn. Maar er zijn uitzonderingen. Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/hoe-lang-wordt-mijn-medisch-dossier-bewaard.html

Ik adviseer u om contact op te nemen met het ziekenhuis waar uw moeder is overleden en uw vraag voor te leggen. Misschien is het beter als de behandeld arts van uw zoontje dat vraagt. Misschien hebt u geluk en bestaat het dossier nog. En misschien bevat het gegevens waar u iets aan hebt.
Ik wens u graag veel succes!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >