Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Maakt de verklaring van overlijden deel uit van het medisch dossier? 1


6 juli 2016

Vraag nummer: 46694

Mijn vraag is of de verklaring van overlijden, die de behandelend arts meegeeft aan de begrafenisondernemer, deel uitmaakt van het medisch dossier van de overledene. Als nabestaanden een afschrift willen ontvangen van die verklaring van overlijden, moeten zij zich dan tot de behandelend arts wenden, of tot de begrafenisondernemer of de gemeente?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De verklaring van overlijden maakt geen deel uit van het medisch dossier van de overledene. De verklaring wordt opgemaakt, getekend en afgegeven aan de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Die kan het overlijden dan opnemen in het register van overlijden en een verlof tot begraven en cremeren afgeven.
De arts bewaart vermoedelijk geen afschrift en de begrafenisondernemer ook niet. Ik betwijfel of de gemeente de verklaring bewaart. Zij heeft immers geen functie meer als de gegevens zijn overgenomen in het register van overlijden.

Ik heb evenwel de indruk dat u een verkeerd beeld hebt van de verklaring van overlijden. Het is geen rapport van de doodsoorzaak. Het is een slechts een verklaring dat de heer Jan de Vries op die dag en dat tijdstip aan een natuurlijke dood is overleden. Dat is eigenlijk alles wat er in staat (ik zal u dadelijk laten zien hoe zo'n verklaring er uit ziet).

De arts geeft naast de verklaring van overlijden nog een andere verklaring af, die bedoeld is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die verklaring wordt in een gesloten enveloppe bij de gemeente afgegeven. De uitvaartondernemer en de gemeente kunnen de verklaring niet lezen. Daar staat ook geen medisch rapport in. Er wordt alleen in aangegeven dat een man van 85 is overleden aan ouderdomskanker, longontsteking, griep of een ander vakje dat is aangevinkt. Deze rapportage is anoniem. Het CBS ziet alleen dat een man van 85 aan kanker is overleden en neemt dat mee in de statistieken. Maar het CBS kan niet zien of dat meneer de Vries in Vinkeveen of meneer Smeets in Maastricht betrof. De anonieme verklaring zit in een gesloten enveloppe, omdat de uitvaartondernemer en de gemeente wel kunnen achterhalen om wie het gaat, als deze enveloppe tegelijk met de verklaring van overlijden wordt afgegeven.
Dit is dus ook geen informatie die iets toevoegt aan het medisch dossier. Integendeel, het is er van afgeleid. In het medisch dossier zal wel staan dat meneer Smeets is overleden aan griep. Maar dat staat niet in de verklaring van overlijden. Wel is dat aangevinkt op het formulier voor het CBS, maar daar staat dan weer niet bij dat het om meneer Smeets ging.

De verklaring van overlijden die de huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis na een overlijden invult, luidt op hoofdlijnen als volgt:

>De ondergetekende .... (naam),

arts te ....... ;

(datum) (ondertekening)

verklaart te zijn behandelend arts van (naam en voornamen voluit) ....... ,

verklaart het lijk persoonlijk te hebben geschouwd;
indien de overledene minderjarig is op het tijdstip van overlijden, verklaart overleg te hebben gehad met de gemeentelijke lijkschouwer;
datum van overleg: ...................
naam gemeentelijke lijkschouwer: ...................

verklaart er van overtuigd te zijn, dat de dood ten gevolge van een natuurlijke oorzaak is ingetreden.
Krachtens artikel 6, tweede lid, Wet op de lijkbezorging is het de behandelend arts niet toegestaan als lijkschouwer op te treden, indien tussen hem en de overledene of de moeder van de doodgeborene bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad of huwelijk bestond of bestaat.<

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE