Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Achterhalen overlijden moeder


26 augustus 2016

Vraag nummer: 47108

Via de belasting dienst werden wij in kennis gesteld van het overlijden van mijn moeder +/- 4 maanden geleden. Via de gemeente hoorden wij alleen dat op de aangifte geen naam was vermeld en deze mocht ons geen verdere informatie verstrekken. Tevens was de overige familie ook niet op de hoogte. Hoe kunnen we achterhalen wat de doodsoorzaak is en wie de begrafenis of crematie heeft geregeld

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wie aangifte heeft gedaan van het overlijden, hoeft de gemeente niet te vertellen. Maar waarschijnlijk was het een uitvaartondernemer. Die zal u waarschijnlijk ook geen verdere informatie kunnen geven.

Wat de doodsoorzaak is, is misschien nergens gedocumenteerd. Bij een lijkschouw hoeft een arts alleen te kijken of sprake is van een natuurlijke of een niet-natuurlijke dood (vaak een ongeval of soms geweld). De arts moet voor de statistiek wel een doodsoorzaak (bijvoorbeeld hartfalen) aangeven, maar dat is anoniem. Dat kan nergens worden opgevraagd en als dat wel gekund zou hebben, zou dat niet herleidbaar zijn naar een persoon. Het zou kunnen zijn dat de doodsoorzaak is opgenomen in het medisch dossier van uw moeder, bij haar huisarts. Men mag u vanuit het medisch beroepsgeheim niet alles vertellen, maar wel de aard van het overlijden aangeven. Dan moet u wel eerst de huisarts weten te vinden.

Misschien wil een begraafplaats of een crematorium zeggen wie de uitvaart geregeld heeft, maar men is er niet toe verplicht.
Als u schrijft dat de overige familie ook niet op de hoogte was, dan lijkt het dat uw moeder afspraken heeft gemaakt met een uitvaartonderneming, zonder dat er nog een expliciete opdracht van een derde voor nodig was.

Begraafplaatsen en crematoria zijn wettelijk verplicht u te vertellen dat uw moeder daar begraven of gecremeerd is, als dat het geval is. Maar u moet het ze dan allemaal een voor een vragen, er is geen landelijke registratie. Als uw moeder de familie er bewust buiten wilde laten, heeft ze misschien ook wel voor een begraafplaats of crematorium buiten haar woonplaats of regio gekozen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >