Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Brief Plasterk inzake artikel 11 wet op de lijkbezorging


30 mei 2017

Vraag nummer: 50888

het betreft de brief van Minister aan de brancheorganisatie BGNU kenmerk:2016-0000264013 van 20 mei 2016.

graag uw reactie hierop

bvd
Louis Backx
medewerker bureau kwaliteit gem Noordoostpolder

Antwoord:

Geachte heer,

In deze brief aan de BGNU zegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een uittreksel van de akte van het overlijden en het verlof tot begraven of cremeren langs elektronische weg aan de uitvaartondernemer kan zenden.

Mij is niet duidelijk wat een 'langs elektronische weg' verzonden verlof tot begraven of cremeren inhoudt. Ik heb er het ministerie in juni 2016 een brief over geschreven, maar kreeg een niet-inhoudelijke reactie retour.

Als ik de brief van 20 mei 2016 lees, krijg ik de indruk dat het verlof een digitaal bestand zou kunnen zijn. Maar toen ik er met mensen van de afdelingen Burgerzaken van enkele gemeenten over sprak, begreep ik dat het niets anders is dan een scan van het normale papieren verlof.
Als sprake is van een scan van het papieren verlof, vind ik dat verontrustend. Want zo'n scan kan meerdere malen bij verschillende begraafplaatsen en crematoria worden gebruikt, zonder dat het opvalt. Het zou voor de onderwereld een prachtige manier kunnen zijn om onopvallend geliquideerde personen uit het drugsmilieu te doen verdwijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Ik heb nog niemand gesproken die mij kon vertellen dat zo'n scan slechts eenmalig gebruikt zou kunnen worden. Ik heb de minister juni 2016 geschreven en gevraagd hoe houders van begraafplaatsen en crematoria kunnen zien en vaststellen dat een digitaal verlof origineel en rechtsgeldig is. Daar kreeg ik geen inhoudelijk antwoord op terug, maar een reactie in de sfeer van 'gaat u maar rustig slapen, we gaan dat met organisaties overleggen'. Maar van die organisaties heb ik nog niets gehoord of gezien.

Als beheerders mijn mening vragen, adviseer ik om geen scans van verloven tot begraven of cremeren te accepteren, zolang er geen garantie is dat het origineel eenmalig te gebruiken bestand of document gaat. Net zoals dat men geen kopie├źn of faxen van verloven moet accepteren, alleen een origineel.
Bovendien kan het niet zo zijn dat beheerders indirect verplicht worden om apparatuur aan te schaffen om die bestanden te kunnen lezen. Het gemak van de uitvaartondernemer mag m.i. niet het ongemak van een andere partij in de keten worden. De beheerder kan een verlof eisen dat hij zonder hulpapparatuur kan lezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE