Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Arts weigert lijkschouw (2)


27 september 2002

Vraag nummer: 1134  (oude nummer: 1469)

Sat 22 Jun 2002

In Den Haag wil een arts van de doktersnachtdienst bijna nooit de A en B verklaring tekenen. Zij vinden dat een zaak van de eigen huisarts. Voor de duidelijkheid. In Den Haag kennen waarnemingsgroepen en een doktersnachtdienst. De waarnemingsgroepen zijn groepen artsen, die bij vakantie en in het weekend voor elkaar waarnemen. ´s-avonds en ´s-nachts wordt er doorverwezen naar de doktersnachtdienst. Dit is een post, van waar uit artsen met een speciale auto (herkenbaar) naar spoedeisde gevallen worden gestuurd.
Een waarnemend arts wil nog weleens een A verklaring voor zijn collega tekenen, immers de patient kan in het weekend bij hem terecht als hij dienst heeft, maar de arts van de doktersnachtdienst doet dit niet.
Ik weet dat Den Haag hierin kennelijke afwijkt van andere steden, want een collega, uit een andere stad waar wij veel aangifte van overlijden voor verzorgen, geeft ons altijd de naam van de arts, die de het overlijden heeft geconstateerd, door.
Mijn vraag is: Is u bekend of er een duidelijke richtlijn is, welke arts er moet tekenen, zodat wij bij weigering de arts er op kunnen wijzen?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is gewoon de wet. De eerste de beste arts die het lijk schouwt zit vast aan de papier-verplichting.
Het staat in het bulletin over de Wet op de lijkbezorging van de Geneeskundige Hoofdsinspectie van het ministerie van Volksgezondheid.
Bij een structureel probleem zou ik een klacht indienen bij die inspectie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

22 juni 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >