Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie mag overlijdensakte bij gemeente opvragen?


27 september 2016

Vraag nummer: 47504

Mag een gemeente weigeren een overlijdensakte te geven aan een neef van de overledene? Deze persoon is genoemd in het testament naar om inzage erin te krijgen moet hij een overlijdensakte tonen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U mag (zonder machtiging) de overlijdensakte opvragen van de volgende personen:
- uw ouders of grootouders
- uw kinderen of kleinkinderen
- uw echtgenoot of echtgenote of degene met wie u een geregistreerd partnerschap hebt

Bent u een broer of zus of hebt u een andere relatie met de overledene, dan kunt u de overlijdensakte alleen aanvragen met een machtiging. De machtiging kan worden afgegeven door:
- de ouders of grootouders van de overledene
- de kinderen of kleinkinderen van de overledene
- de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overledene

Ook als u erfgenaam bent, kunt u de overlijdensakte opvragen (zonder machtiging). Bijvoorbeeld als u in het testament van de overledene staat, of als de overledene geen partner, kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders (meer) heeft.

Een overlijdensakte is een akte burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de overlijdensakte op. Dat gebeurt op het moment dat er overlijdensaangifte wordt gedaan. Meestal doet de uitvaartorganisatie de aangifte.
Uw neef zou ook een kopie van de aangifte kunnen opvragen bij de persoon die de uitvaart regelde. Want die krijgt meestal meteen een overlijdensakte van de uitvaartondernemer.

Zie ook vraag 47526 'Welk antwoord is nu het juiste? (opvragen overlijdensakte)' en vraag 46887 'Belang voor aanvragen van een overlijdensakte'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE