Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Doodsoorzaak achterhalen


28 maart 2010

Vraag nummer: 7473  (oude nummer: 15579)

Ivm hartproblemen bij mij zelf wil ik graag de doodsoorzaak achterhalen van mijn biologische verwekker. Ik heb inmiddels een uittreksel uit het gemeente archief van 30 jaar geleden waarop datum overlijden staat.
Hoe kan ik nu het beste verder zoeken ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet hoe ik u verder kan helpen. Ik weet wel waar u niet hoeft te zoeken.

Als iemand overlijdt, maakt een arts een verklaring van overlijden op. Die verklaring wordt ingeleverd bij de burgerlijke stand van de gemeente, om een verlof tot begraven of cremeren te krijgen. Op die verklaring staat echter nooit een doodsoorzaak.
De tekst van de verklaring van overlijden is vastgesteld bij Algemene maatregel van bestuur en wel in het Besluit van 4 december 1997, houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet op de lijkbezorging (Besluit op de lijkbezorging). U kunt de tekst op deze site vinden:
http://www.uitvaart.nl/page_302.html
In de bijlagen, helemaal onderaan, vindt u de tekst van de verklaring van overlijden van een behandelend arts en van een gemeentelijke lijkschouwer. U zult zien dat er met geen woord over de doodsoorzaak wordt gerept. Dat heeft ook geen nut, omdat de verklaring eenmalig wordt gebruikt om het verlof tot begraven of cremeren af te kunnen geven en dan meteen kan worden weggegooid. Het is dan alleen van belang te weten dat iemand dood is, niet waarom.

Echter, naast een verklaring van overlijden geeft een arts ook een formulier af, dat dient voor de statistiek. Uitvaartondernemers en artsen noemen de verklaring van overlijden het Doodsbriefje A en dat andere formulier het Doodsbriefje B. Dat laatste formulier moet in een gesloten enveloppe bij de gemeente worden ingeleverd, die het doorstuurt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op dat formulier staan echter geen persoonsgegevens. Men kan aan de hand van het formulier niet achterhalen wie de persoon was die aan doodsoorzaak X is overleden. Het formulier is anoniem. Alleen als de gemeente bij het in ontvangst nemen van het formulier de enveloppe zou openen en opschrijven dat het meneer A of mevrouw B betreft, zou men de link kunnen leggen. Maar dat gebeurt dus niet. Het zou de privacy van betrokkene schenden en zou geen nut hebben, omdat men het niet bewaart.

Kortom, via de gemeente en het overlijden kan men nooit achterhalen wat de doodsoorzaak was.

Wat de doodsoorzaak was, is misschien opgetekend via het medisch dossier van uw biologische vader, bij de huisarts of een ziekenhuis. Maar het is maar de vraag of dat dossier nog bestaat en of u daar gegevens uit mag hebben. Daar heb ik geen idee van. U zou eens bij uw eigen huisarts of een ziekenhuis kunnen navragen hoe lang men dossiers bewaart en wanneer men er gegevens uit mag hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >