Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Datum ondertekening verklaring van overlijden


3 augustus 2009

Vraag nummer: 6771  (oude nummer: 13522)

Geachte heer Van der Putten,

De volgende (praktijk)situatie doet zich voor:

Een arts constateert het (natuurlijk) overlijden van één van haar patiënten op de 10e van de maand. Met die wetenschap keert zij terug naar de praktijk om vervolgens op de 11e van de maand een verklaring van overlijden in te vullen met als datum overlijden de 10e en onderaan het witte briefje ondertekend op de 11e.
Op moment van het doen van aangifte van overlijden doet de ambtenaar van de burgerlijke stand hier enigszins moeilijk over.
In hoeverre heeft deze ambtenaar recht van spreken?

Antwoord:

Gaechte heer,

U bedoelt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zou menen dat de verklaring van overlijden niet rechtsgeldig zou zijn of iets dergelijks? Dat is onjuist.

Het model van de verklaring van overlijden is vastgesteld in Bijlage I van het Besluit op de lijkbezorging. Op het formulier moet de datum van overlijden worden ingevuld; het formulier moet worden ondertekend en gedagtekend door de schouwende arts. De datum van overlijden kan een andere datum zijn dan die van ondertekening van het formulier. Anders had in het formulier iets gestaan als "Ik verklaar dat heden is overleden ..." Maar dat staat er niet. Er staat ook niet in de Wet of in het Besluit op de lijkbezorging dat een overledene moet worden geschouwd op de dag van het overlijden, of dat terstond een verklaring moet worden opgemaakt.
Het handelen van de arts lijkt mij geheel correct.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE