Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vaststellen van de dood in relatie tot de wet BIG


4 juni 2003

Vraag nummer: 2285  (oude nummer: 2730)

Wed, 4 Jun 2003 08:57

Op 20-5 j.l. heb ik u een vraag gesteld inzake bovenvermeld onderwerp. Op de site zie ik de vraag niet terug, noch heb ik via de mail een reactie ontvangen. Daar ik erg benieuwd ben, zou ik u willen vragen mij een reactie te geven.
Alvast bedankt, groeten M. Mohrmann

Voor het geval u niet (meer) beschikt over mijn vraag volgt deze hierbij nogmaals:
U stelt dat niet wettelijk is vastgelegd dat de arts de dood moet vaststellen. Derhelave is een ieder bevoegd dit te doen. De Wet BIG stelt dat beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg geen handelingen mogen verrichten waartoe zij niet bekwaam zijn want niet bekwaam is niet bevoegd. In de praktijk zou het zo kunnen zijn dat verpleegkundigen de dood vaststellen. Vraag: hoe verhoudt zich uw stelling dat een ieder de dood mag vaststellen tot de bepalingen in de wet BIG.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw Mohrmann,

Er is op 20 mei jongstleden geen vraag van u geplaatst. Ik heb geen vraag ontvangen (ik krijg gewoonlijk automatisch direct een melding per e-mail) en ik kan in de database nagaan op welke dagen welke vragen zijn gesteld. Maar op en rond 20 mei is de doorlopende nummering van de vragen compleet zonder dat uw vraag er tussen staat. Een vragensteller krijgt ook zelf direct per e-mail bericht dat een vraag is gesteld; ook wanneer het antwoord is geplaatst. U hebt geen bericht gehad, schrijft u.
De conclusie is dat u óf de verzendbutton niet goed hebt aangeklikt, óf dat er een fout bij de server zat. Maar dat laatste zou dan voor het eerst in vele jaren zijn.

Maar goed, nu ik uw vraag heb, kan ik hem beantwoorden.

U vraagt hoe het vaststellen van de dood zich verhoudt tot de Wet BIG. Het antwoord is simpel: niet. Er is geen relatie, zowel niet positief als negatief.
Een verpleegkundige kan en mag ook de dood vaststellen, maar dat vaststellen moet niet worden verward met een lijkschouwing, waartoe alleen een arts bevoegd is. En daar zit hem een beetje de kneep: wie het heeft over het vaststellen van de dood heeft vaak - soms onbewust – in het achterhoofd dat het gaat om de lijkschouwing of een vergelijkbare 'officiële' handeling.
Maar het vaststellen van de dood is iets anders. Iedereen kan de dood vaststellen, zowel ik als mijn buurman en mijn minderjarige kinderen (je hoeft niet eens juridisch handelingsbekwaam te zijn; een minderjarige kan het ook). En dus ook een verpleegkundige. Het vaststellen van de dood is geen handeling waarvoor men over een bekwaamheid of bevoegdheid moet beschikken. Ik verwijs nog maar eens naar de voorbeelden in vraag 1526 'Is iedereen bevoegd de dood vast te stellen?'

mr W.G.H.M. van der Putten

4 juni 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE