Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen verlof abs bij het begraven van een onbekende persoon?


30 december 2011

Vraag nummer: 27048

Geachte heer Van der Putten,

Wordt een niet geïdentificeerd lijk begraven zonder het verlof van de abs? Uit het besluit burgerlijke stand blijkt dat de namen verplichte gegevens zijn voor de overlijdensakte. Nu er geen aangifte van overlijden kan worden gedaan, we weten immers niet wie is overleden, vraag ik me af hoe of dit valt onder aparte regelgeving.

Met vriendelijke groet,
F. Polat

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor de begraving van een stoffelijk overschot is altijd een verlof tot begraving van de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) nodig. Zonder zo'n verlof mag een begraafplaatshouder niemand begraven.

U gaat er van uit dat voor het aanvragen van een verlof tot begraving (of crematie) eerst aangifte van overlijden moet worden gedaan. Dat is niet het altijd het geval. Artikel 14 Wlb regelt dat de als bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt aangemerkt die van de plaats, waar betreffende de overledene ingevolge aangifte een akte in het register van overlijden is ingeschreven. Bij gebreke van een akte is bevoegd de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van begraving of crematie.
Denk maar eens aan de gevallen dat overledenen op vakantie in het buitenland zijn overleden en in Nederland worden begraven. Dan wordt hier geen aangifte van overlijden gedaan.

Indien geen identiteit van de overledene bekend is, kan in het verlof tot begraven of cremeren natuurlijk geen naam opgenomen worden.
Ik zou aanbevelen om wel zo veel mogelijk bekende gegevens van de overledene in het verlof op te nemen. Bijvoorbeeld aan te geven dat het gaat om een man die op die en die dag uit het kanaal is gevist en wiens zaak onder nummer die en die bij de politie/justitie bekend is.
Maar ik neem aan in een geval als dit het verlof alleen verleend kan worden aan de hand van een verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie. Die zal dan ook een bepaalde omschrijving van de persoon en/of de zaak gebruiken; dat zou ik dan overnemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden.
Bijvoorbeeld over het aanwezig zijn van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >