Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Belang voor aanvragen van een overlijdensakte


27 juli 2016

Vraag nummer: 46887

Beste Heer,

Is voor het aanvragen van een overlijdensakte een gereed belang nodig dus een reden?

Vrgr.

Eric de Munck

Antwoord:

Geachte heer,

De informatie die de overheid daarover geeft, is niet helemaal helder.

Er zijn de volgende akten van de Burgerlijke stand:
- geboorteakte;
- overlijdensakte;
- huwelijksakte;
- echtscheidingsakte;
- akte van partnerschapregistratie (bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap komt een aantekening op de akte van partnerschapregistratie).

Volgens de site van de Rijksoverheid kunnen de volgende personen een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand aanvragen:
- uzelf;
- een gemachtigde;
- iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure).
Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Het moge duidelijk zijn dat bij de aanvraag van een overlijdensakte betrokkene zelf niet de aanvraag kan doen - hij of zij is immers dood - en dat hij of zij ook niemand kan machtigen.
Dus is het zo dat iedereen met een gerechtvaardigd belang de akte kan aanvragen.

Feitelijk komt het er op neer dat iedereen een overlijdensakte kan aanvragen. Want ik kan me niet voorstellen dat mensen 'zomaar' aktes van willekeurige mensen gaan aanvragen, mede omdat ervoor moet worden betaald. Er is altijd een reden.

Ik zie dat op sites van sommige gemeenten een hele reeks mensen worden genoemd die de akte zelf of via een machtiging kunnen opvragen, maar het is mij niet duidelijk waarom dat onderscheid wordt gemaakt. Andere gemeenten stellen helemaal geen eis aan de persoon van de aanvrager en diens relatie tot de overledene. Er wordt althans niet voor gewaarschuwd.

Ik ben van mening dat per saldo iedereen een akte kan aanvragen. Sommige gemeenten vragen misschien de reden, anderen niet.
Als een gemeente zou weigeren, kan naar een schriftelijk onderbouwd besluit gevraagd worden en bezwaar worden gemaakt.

Zie ook vraag 47526 'Welk antwoord is nu het juiste? (opvragen overlijdensakte)' en vraag vraag 47504 'Wie mag overlijdensakte bij gemeente opvragen?'.

Een notaris en een advocaat kunnen altijd een akte opvragen. Zij hoeven geen belang aan te tonen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE