Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vraag omtrent akte van overlijden op zee


14 juni 2007

Vraag nummer: 4788  (oude nummer: 9296)

Geachte heer/mevrouw,

Jl. xx mei is mijn vader op de Noordzee overleden. Nadat het lichaam van mijn vader aan land was gebracht, is er een schouw gedaan in het medisch centrum te Z. Hierbij werd vastgesteld dat mijn vader is overleden aan een acute hartstilstand tijdens zijn geliefde sport, duiken. Voorts werd het lichaam van mijn vader door de waarnemend officier van justitie vrijgegeven en is het de daarop volgende dag naar onze woonplaats X vervoerd.

Een dag voor de crematie (xx mei jl.) werd ik gebeld door de begrafenisondernemer die met de uitvaart van mijn vader was belast. Deze zei dat er een probleem was met het doen van de aangifte van overlijden. In het kort kwam het er op neer dat de procedure omtrent de aangifte van overlijden van mijn vader een uitzonderlijk geval zou zijn dat niet vaak voorkomt. De betreffende begrafenisondernemer zei dat er in eerste instantie voorlopige aangifte gedaan had moeten worden in de plaats waar mijn vader aan land is gebracht en dat er vervolgens aangifte gedaan moest worden in Den Haag. Het vorenstaande zou volgens hem de procedure zijn als iemand op zee overlijd. Hij beriep zich steeds op het feit dat het een uitzonderlijk geval was dat niet vaak voorkomt. Nadat ik door vroeg over enkele details rees bij mij het vermoeden dat de man niet werd gehinderd door enige kennis van zaken. Nadat ik zei dat hij dit toch had moeten weten, zei hij dat de schipper had moeten weten dat hij voorlopige aangifte had moeten doen( Echter zijn schip wordt uitsluitend gebruikt voor pleziervaart). Hierop heb ik hem gezegd dat mijn vader net was overleden en dat ik niet zat te wachten op een discusie over zaken waarvoor ik zijn "expertice" had ingeschakkeld.

Op xx mei jl. meldde de begrafenisondernemer dat hij alle noodzakelijke documenten had opgestuurd naar de gemeente Den Haag. Ook heeft hij de schipper van het schip waarmee mijn vader op zee was, verzocht een kopie van zijn logboek op te sturen. Tot op heden het ik nog niets vernomen en geen akte van overlijden ontvangen. Bij navraag bij de gemeente Den Haag (afdeling landelijke taken) bleek dat er bij hen geen details over het overlijden van mijn vader bekend zijn.

Mijn vraag aan u is, kunt u mij vertellen wat de juiste procedure is omtrent de aangifte en wat ik kan doen om zo spoedig mogelijk in het bezit te komen van de verklaring van overlijden. Ik neem aan dat er een richtlijn voor het overlijden op zee is. Mijn familie en ik hebben al genoegd zorgen en verdriet door het plotselinge overlijden van mijn vader en willen duidelijkheid over het vorenstaande.

Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben en spoedig iets van u te vernemen.

Vriendelijke groet,

XX (06-xxxxxxxx)

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag ligt het op terrein van de wetgeving voor de burgerlijke stand. Het heeft op zich ook niets te maken met het begraven of cremeren van iemand, waar deze adviesrubriek over gaat.

Mij staat inderdaad ook bij dat aangifte moet worden gedaan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag. Maar details ken ik niet. Als u daar gebeld hebt en men van niets weet, is dat vreemd. Maar dat kan meerdere oorzaken hebben.

Ik zou als ik u was toch nog maar eens naar de gemeente Den Haag bellen, of hen een brief sturen. Een brief met meer feitelijke gegevens over uw vader kan het zoeken vergemakkelijken. Een typfout in de naam kan iemand in de computer al onvindbaar maken. Telefonisch is er soms miscommunicatie.

Voorts kan ik u wijzen op de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken te Zoetermeer; dat zijn de specialisten op dit terrein dit u meteen zullen kunnen vertellen wat de wetgeving op dit vlak inhoud. Adres etc. kunt u vinden via www.nvvb.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >