Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Is er een tijdsduur waarbinnen een arts dood moet vaststellen?

19 september 2002

Vraag nummer: 1097 (oude nummer: 1432)

Sun Oct 1 18:03:29 2000

Is er een tijdsduur waarbinnen een arts de dood dient vast te stellen? (Bijv. binnen vierentwintig uur )
Idem plus "Binnen welke termijn dient wettelijk de dokter gebeld te worden om de akte van overlijden van overlijden af te geven?"

Zijn er regels voor de samenstelling van de lijkwade of kleding die de overledene aan mag hebben?

Hartelijk dank voor Uw hulp!

Willem van Steijn

Antwoord:

Sun Oct 1 22:36:26 2000

Geachte heer Van Steijn,

Er is geen tijdsduur waarbinnen een arts de dood dient vast te stellen. Overigens dient niet per se een arts de dood vast te stellen; dat kan iedereen in principe (zie ook eerdere antwoorden op vragen hierover, te vinden via de zoekmachine van deze site, met steekwoorden als 'dood', 'vaststellen', 'arts' en 'bevoegd'). Wel is alleen een arts bevoegd om een verklaring van overlijden op te stellen. Die verklaring is weer nodig om de overledene te kunnen begraven of cremeren, omdat daarvoor een verlof van de gemeente nodig is, dat pas wordt afgegeven na het overleggen van een artsenverklaring.

Er is ook geen termijn waarbinnen na een overlijden een arts moet worden gewaarschuwd. Verstandige mensen zullen dit normaal echter zo snel mogelijk doen, omdat wellicht de 'schijnbaar-overledene' nog niet helemaal dood is en met medische hulp wellicht nog gered kan worden.

Het tweede deel van uw vraag beantwoord ik apart, zodat die onder een eigen kopje voor belangstellenden te vinden is.

mr W.G.H.M. van der Putten

1 oktober 2000

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder