Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Dood constateren


27 april 2004

Vraag nummer: 3090  (oude nummer: 4263)

Wie mag formeel het overlijden, cq de dood, constateren ?, (niet het invullen van de verklaring)
Alleen een arts, of iedereen.
Zijn daar wettelijke termijnen aan verbonden ?

Bij het opstellen van een weekendprotocol medische zorgverlening in een verzorgingshuis heb ik, als directeur, hierover een verschil van mening met onze verpleeghuisarts.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb al een aantal malen zeer uitgebreid besproken wie formeel de dood mag constateren (iedereen). En ook welke consequenties dat heeft (juridisch geen).
Er zijn geen termijnen waarbinnen het vaststellen van de dood is voorgeschreven. Maar om de noodzakelijke zorg na overlijden zo goed en snel mogelijk te kunnen laten beginnen is het wel zaak om snel te handelen. Men kan een dode niet als dode behandelen als niet beoordeeld is of deze dood is. Zie vragen in de sub-rubrieken 'Vaststellen dood', 'Natuurlijke en niet-natuurlijke dood', 'Vragen van uitvaartondernemers' e.d. in de hoofdrubriek Overige onderwerpen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE