Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanleggen begraafplaats e.d.

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Chinese begraafplaats aanleggen; haalbaar?

Goedemiddag, fijn om u een vraag voor te mogen leggen. Namens een groe... >>


Artikel 40 lid 3 Wet op de lijkbezorging

Geachte heer van der Putten, Mijn kerkgenootschap wil graag in de ... >>


Redelijk deel grond voor bijzondere begraafplaats

Geachte heer van Putten, Ik heb een vraag over de Wet op de lijkbe... >>


Bouwplannen op kerkterrein met grafkelder

Een flink aantal jaar geleden heeft u ons enorm goed geholpen met een ... >>


Vervolg Landscroon Weesp

De begraafplaats Landscroon is aangewezen als gemeentelijke monument. ... >>


Wordt Landscroon een bijzondere begraafplaats? (Naschrift: het misvers

Geachte heer, GroenLinks heeft op 4 juni in Weesp vragen gesteld - ... >>


Friedhof - Begraafplaats

Geachte heren en mevrouw, ik spreek helaas geen nederlands. Ik heb... >>


Natuurbegraafplaats starten

Hallo, Ik heb een boerderij met 10 ha grond in de gemeente ede. Is ... >>


Sloot langs begraafplaats

Tussen kerkhof en kerkgebouw bevind zich een sloot(je) deels droog gev... >>


Mausoleum opstarten

Ik zou graag willen weten of het (als de gemeente akkoord gaat) mogeli... >>


Eigen begraafplaats beginnen

Geachte, Ik had een vraag omtrend begraafplaatsen, ben je vrij om e... >>


Gedenkpark beginnen

Geachte meneer Van Der Putten Ik ben 1 van 3 dames die graag het uitv... >>


Oprichten begraafplaats tegenhouden of verplichte medewerking

Geachte heer Van de Putten, Kan een gemeenteraad de oprichting van ... >>


Watervoorziening begraafplaats

Is een begraafplaats verplicht om een goede watervoorziening te hebben... >>


Overdrachtsbelasting en verwerving begraafplaats

Uit het antwoord van vraag 4975 blijkt dat een kerkgenootschap soms we... >>


Natuurbegraven Twekkelo; wanneer open?

Wanneer gaat cristinalust open.Twekkelo... >>


Aanpassing bestemmingsplan aan Wet op de lijkbezorging?

Geachte heer Van der Putten, Als de bestemming van een stuk grond wor... >>


Voorwaarden van de grond, om er een begraafplaats van te maken

Beste heer, Als juridische deskundige, zou ik u willen vragen, aan ... >>


Normen voor aanwezigheid lijkenvocht ringsloot om begraafplaats?

Meneer Van der Putten, De opvattingen over het vermeende gevaar van l... >>


Bouwen naast begraafplaats

Goede middag, zijn er regels over minimum afstand van bebouwing tbv w... >>


Bezwaar tegen ophogen begraafplaats

Goedemorgen meneer v.d. Putten, Dit jaar willen we 1 van onze begraaf... >>


Wetswijziging afscheiding begraafplaats 1991

Beste heer van der Putten, Momenteel heb ik een dispuut met mijn g... >>


College besluit?

Geachte heer van der Putten, In onze gemeente wordt een natuurbegra... >>


Vergunning begraafplaats (om onteigening te voorkomen)

Geachte heer, mevrouw, Met het oog op een onteigeningsprocedure doo... >>


Parkeerplaats verplicht?

Mijnheer Van der Putten, Heeft de gemeente (of andere beheerder) de... >>


Afsluiting kerkhof

moet een kerkhof afgesloten zijn?... >>


Privacy omwonenden begraafplaats

bestaan er bepalingen hoe een begraafplaats afgeschermd dient te worde... >>


Beplanting rond kerkhof

Goedemorgen meneer van der Putten, De eigenaar van het kerkhof van ... >>


Afstand graven tot erfscheiding

Is er een wettelijke regeling met betrekking tot de afstand van een gr... >>


Strooiveld op bestaand kerkhof vergunningvrij?

kunnen we vergunningsvrij een strooiveld maken op een bestaand kerkhof... >>


Verhoging sterftecijfers tgv. grijze golf

Meneer Van der Putten, I.v.m. de vraag wanner een nieuwe uitbreiding ... >>


Recht op begraafplaats behouden?

Wij hebben met een religieuze gemeenschap In het noorden van het land ... >>


Paden op begraafplaats

Geachte heer van Putten, Wij hebben in Genemuiden te kampen met een... >>


Erfafscheiding begraafplaats verplicht?

Onze tuin grenst aan de begraafplaats. Is de gemeente verplicht het ke... >>


Aanleg/inrichting begraafplaats (en breedte van paden)

Goedendag heer Van der Putten, Een van onze gemeentelijke begraafplaa... >>


Islamitische begraafplaats

Allereerst dank u wel voor deze website en de mogelijkheid tot het ind... >>


Wonen bij een begraafplaats

ik heb een huis aangeboden gekregen bij een begraafplaats ik twijfel o... >>


Uitbreiding kerkelijke begraafplaats

Ik heb van u op 28 november antwoord gekregen op mijn vraag over een k... >>


Aanleg weg langs begraafplaats; afstand graf?

Geachte mevrouw / heer, Namens de begrafenis vereniging Leimuiden h... >>


Bepaling gebruiksvergoeding grond begraafplaats

Hoe kan een nieuwe gebruiksvergoeding worden vastgesteld voor een al j... >>


Begraafplaats, sport- en luidruchtige evenementen

De gemeente wil het bestemmingsplan herzien om in wat nu de bestemming... >>


Welke zandsoort mag je gebruiken?

Beste heer, mevrouw, Welke zandsoort (of aarde aanvulling) mag je g... >>


Procedure bestemmingsplanwijziging

Wij (gemeente Xxxx) hebben een aanvraag voor het uitbreiden van een k... >>


Aanleg bijzondere begraafplaats

Een particulier museum wil de grond rond mijn huis gaan bestemmen voor... >>


Heropening van een gesloten begraafplaats

Geachte heer, Als een begraafplaats officieel gesloten verklaard is... >>


Hoe zit dat met de ontheffing op grond van art 33 Wlb?

geachte heer van der Putten, Wanneer er maar een gemeentelijke begr... >>


Natuurbegraafplaats beginnen

Ik overweeg al langere tijd om een natuurbegraafplaats te beginnen. M... >>


Uitbreiding kerkelijke begraafplaats

Is het juist dat een kerkelijke begraafplaats gezien moet worden als z... >>


Ingebruikname nieuwe begraafplaats

Geachte heer, mevrouw In juni 2008 is er een nieuwe begraafplaats a... >>


Grafkelder status begraafplaats?

in vervolg op mijn vraag 10098 over hergebruik grafkelder heb ik de vo... >>


Verlof voor asverstrooiingsplaats op begraafplaats

Een bijzondere (RK) begraafplaats in onze mooie gemeente heeft een ver... >>


Hergebruik grafkelder

Een voormalig kloostercomplex in onze gemeente is al een aantal jaren ... >>


Aankoop begraafplaats BTW?

Is door een kerkgenootschap BTW verschuldigd bij verwerving van een be... >>


Bijzondere begraafplaats, cq akker voor Armeense gemeenschap

Geachte heer van der Putten, Momenteel ben ik bezig met het beleids... >>


Woningbouw naast begraafplaats

L.s. Is er regelgeving omtrend nieuw te bouwen woningen (woonwijk) ... >>


Respectloos van onze gemeente (muur of haag om begraafplaats)

wij hebben sinds 2003 een begraafplaats naast ons gekregen. op zich ha... >>


Begrip woning in Inspectie-richtlijn lijkbezorging

Geachte heer van der Putten, Via Mw. Harmsen (LOB) kom ik met mijn ... >>


Aanleg bijzondere begraafplaatsen en positie gemeente

Goedemorgen, Na diverse zoekpogingen op de webside heb ik nog niet h... >>


Woningbouw bij het kerkhof

Een woningbouw vereniging is van plan 2 flats van 4 verdiepingen naast... >>


Ruiming of verplaatsing graven zonder toestemming rechthebbende

Wij zijn bezig een oud gedeelte op ons kerkhof op te knappen. Verschi... >>


Procedure uitbreiding gemeentelijke begraafplaats

Allereerst een gelukkig nieuw jaar toegewenst. Na met collega's hie... >>


Ruimtelijk planning en ordening van begraafplaatsen

hoe zit het met de ruimtelijke planning van een begraafplaats? en wat ... >>


Begraafplaats met verkeerde soort grond

Geachte heer Van der Putten, Bij ons in het dorp zijn de graven voo... >>


Diepte van graven (en grondwater)

Wat is er geregeld ten aanzien van de diepte van begraven op een openb... >>


Artikel 34 <---> artikel 41

Hoe art. 34 van de Wlb te interpreteren? Als er een bijzondere begra... >>


Artikel 40 Wlb en grondwaterprobleem

Geachte heer Van der Putten, art. 40 Wlb bepaalt dat de raad maatre... >>


Uitbreiding begraafplaats

Ik zoek recente voorbeelden van begraafplaatsuitbreidingen, liefst waa... >>


Islamitische begraafplaatsen

Ik zou graag willen weten op welke begraafplaatsen in Nederland islami... >>


Eisen van aanleg begraafplaats

Wat zijn de eisen van het aanleggen van een nieuwe begraafplaats en cr... >>


Gemeentelijke begraafplaats op grond van kerkgenootschap?

We hebben op de gemeentelijke begraafplaats een capaciteitsprobleem. O... >>


Bos begraafplaats

Geachte heer/mevrouw, In mijn woonomgeving gelegen in het buitengeb... >>


Plan van aanpak

wij zijn bezig met het opstarten van een natuurbegraafplaats en zijn d... >>


Richtlijnen begraven

Ik ben architectuurstudent aan de TUDelft en ontwerp momenteel een beg... >>


Discriminatie moslim begraafplaats

Geachte heer/mevrouw, Ik ben zeer verontrust over die nieuwe moslim... >>


Er is geen algemene begraafplaats; kan gemeente graven inhuren?

De gemeente Loon op Zand kent op dit moment nog steeds geen algemene b... >>


Bebouwing nabij een begraafplaats

In het verleden was er een wet die inhield dat er binnen bepaalde afst... >>


Uitgifte algemene/huurgraven ter voorkoming van ruimteprobleem begraaf

Is het toegestaan dat de gemeente graven uitgeeft voor 20 jaar, vervol... >>


Verplichtingen gemeente bij uitbreiding kerkelijke begraafplaats

Een kerkgenootschap wil haar begraafplaats uitbreiden, i.v.m. capacite... >>


Aanleggen natuur begraafplaats

Geachte Heer van Putten, Mijn Gemeente heeft een mooi stukje "bos"met... >>


Aanleg groene begraafplaats

Geachte heer Van der Putten, Wanneer er door de Gemeente of Particuli... >>


Alleen algemene graven bij aanleg nieuwe begraafplaats??

Geachte heer Van der Putten, onze gemeentelijke begraafplaats raakt ... >>


Rechten en plichten van de erfafscheiding met het kerkhof

wij wonen naast een kerkhof en hebben jaren terug al aangegeven dat de... >>


Strooiveld in gebruik nemen als begraafruimte; mag dat?

Mijn vraag aan u is of een Gemeente, welke een stuk grond heeft aangew... >>


Minimale capaciteit begraafplaats

Is ergens in de wet geregeld dat een begraafplaats een minimale capaci... >>


Waarom zijn er geen islamitische begraafplaatsen?

Geachte heer van der Putten, Gisteravond was er op TV een item over... >>


Afmetingen graven wettelijk bepaald?

In het Besluit op de Lijkbezorging worden de (verticale) 'afstanden' ... >>


Wanneer mini-begraafplaatsje mogelijk?

Geachte heer van der Putten, In vraag 3410 in de rubriek "Graf/begr... >>


Drainage uitkomen op ringsloot?

Geachte heer van der Putten, Op de site uitvaart.nl zag ik in een ... >>


Drainage voorschriften?

Zijn er ook voorschriften bekend over het leggen van drainage bij de u... >>


Uitbreiden begraafplaats; wettelijke eisen afstand?

Onze kerkelijke gemeente overweegt de begraafplaats gelegen bij de ker... >>


Voorkomen bijzettingen (ontruiming en herinrichting oud deel begraafpl

Geachte heer, Op de gemeentelijke begraafplaats in onze gemeente is e... >>


Chronologische procedure volgorde bij de gemeente

Geachte heer, Op uw website heb ik het een en ander gelezen over he... >>


Hoogbouw naast begraafplaatsen

Zijn er wettelijke regels mbt bouwen van hoogbouw naast begraafplaatse... >>


Noodbegraving en rampenplan

Om het deelproces uitvaartverzorging voor ons rampenplan (gemeentelijk... >>


Begraafplaats voor belijders Hindoestaans geloof

Geachte heer Van der Putten, In onze gemeente woont een Surinaamse ... >>


Beginnen van een begraafplaats.

L.S, Mijn vraag is zeer algemeen: als ik een begraafplaats wil begi... >>


Begraafplaats Kloosterstraat Horst (vervolg 2626 en 2629)

Wed, 30 Apr 2003 22:57 Geachte heer Van der Putten, Hartelijk dank... >>


Heropening gesloten begraafplaats (vervolg)

Wed, 30 Apr 2003 17:18 Geachte heer Van der Putten, Hartelijk dank... >>


Heropening gesloten begraafplaats

Tue, 29 Apr 2003 22:19 De Stichting Oud Kerkhof Horst beheert in op... >>


Waarde grond begraafplaats bestemmingsplan

Geachte heer Van der Putten, Onze (NH) gemeente wil de begraafplaat... >>


Afstand van woningen tot begraafplaats

Thu Apr 25 11:07:40 2002 Geachte heer Van der Putten, In het ka... >>


Uitbreiding kerkhof

Mon Jun 10 17:01:45 2002 Is het correct dat voor uitbreiding van e... >>


Begraven binnen bebouwde kom

Wed Mar 13 12:05:30 2002 In een artikel betreffende lijkbezorging ... >>


Weigering plaatsen urnenmuur op begraafplaats

Thu Jun 6 10:49:11 2002 Geachte heer, Het college van B&W gemeen... >>


Uitbreiding begraafplaats en zonering woningen

Fri Jan 12 13:03:17 2001 I.v.m een uitbreiding van een bijzondere ... >>


Afstand en scheiding woonhuis kerkhof/graven

Sun Apr 23 19:34:39 2000 Misschien niet echt de juiste plaats, maa... >>


Recht begraven in eigen kapel

Tue Nov 17 10:22:35 1998 Geachte heer, Een familie bezit een oud... >>


Grafhuisje in woonwijk?

Sat Aug 22 21:07:39 1998 Geachte heer Van der Putten, In uw ant... >>


Afstand begraafplaats - woning

Tue Feb 23 11:25:25 1999 Geachte heer, Hoeveel meter bedraagt d... >>


Wettelijke afstand begraafplaats tot grens bouwperceel??

Wed Dec 8 18:08:51 1999 Ik heb een vraag over bouwbepalingen voor ... >>


Volkstuintjes naast kerkhof

In het centrum van de gemeente Heemskerk beheert een kerkbestuur een k... >>


Mag een molen malen bij een begraafplaats?

Fri Dec 15 04:34:05 2000 Geachte heer Van der Putten, In mijn w... >>


Uitbreiding kerkhof; gemeente het laatste woord? Jurisprudentie?

Is het correct dat voor uitbreiding van een kerkhof de toestemming van... >>


Begraven binnen bebouwde kom

In een tijdschriftartikel betreffende lijkbezorging vond ik een statem... >>


Wet op inrichting begraafplaats (Belgiƫ)

Daar er in belgiƫ geen speciale site rond uitvaart is hoopte ik hier ... >>


Herinrichting begraafplaats

Thu Jun 14 13:04:36 2001 Bij de herinrichting van een gedeelte van... >>


Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >