Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afstand van woningen tot begraafplaats


30 november 2002

Vraag nummer: 1803  (oude nummer: 2172)

Thu Apr 25 11:07:40 2002

Geachte heer Van der Putten,

In het kader van toepassing van een wijzigingsbevoegdheid wil onze gemeente graag weten welke afstand wenselijke is tussen te realiseren nieuwbouwwoningen en een bestaande begraafplaats.
De oude regeling in de Wlb is vervallen (was 50m). Thans kan de afstand worden geregeld in het bestemmingsplan.
Welke afstand is wenselijk tussen beide functies. Graag ook argumenten m.b.t. de te hanteren afstand.
Hartelijk dank.

Antwoord:

Thu Apr 25 20:52:23 2002

Geachte heer of mevrouw,

Er is inderdaad geen vaste afstand tussen woningen en begraafplaatsen. Was er overigens vroeger ook niet, alleen bij de aanleg van nieuwe begraafplaatsen, die moesten minstens 50 meter van de bebouwde kom worden aangelegd. Andersom kon een huis wel binnen de afstand van 50 meter van een begraafplaats worden gebouwd.

Over de afstandsproblematiek is al veel vaker in deze rubriek geschreven. Gebruik de functie 'Zoeken' links in de colofon en voer zoektermen als 'woning' en 'afstand' in.
En zie de andere vragen in de rubriek 'Aanleggen of uitbreiden begraafplaats'.

Wel merk ik op dat de afstand er niet is om de woningen tegen de begraafplaats te beschermen, maar andersom. De afstand die er moet zijn - naar eigen afweging groot of klein - hij mag ook 1 meter zijn - is er om de rust op de begraafplaats te beschermen en niet om woningen tegen invloeden van de begraafplaats te beschermen.

In andere eerdere antwoorden zijn diverse overwegingen genoemd. In het algemeen is er weinig van te zeggen. Je moet zoiets altijd zien in de hele opzet van een woonwijk e.d. In het centrum van een plaats kunnen heel andere normen gelden dan in het buitengebied. Ik denk dat hier vooral gelet moet worden op de totale omgeving van de nieuwbouwwoningen.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 april 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE