Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wordt Landscroon een bijzondere begraafplaats? (Naschrift: het misverstand van de eeuw)


13 juni 2020

Vraag nummer: 61010

Geachte heer,

GroenLinks heeft op 4 juni in Weesp vragen gesteld - naar aanleiding van de vraag van een echtpaar om op Landscroon begraven te worden. Het voorstel staat op de agenda van 16 juni van de raadscommissie. Maar dat wordt uitgesteld.

Op Landscroon vonden er totnutoe alleen nog bijzettingen plaats, maar de vraag van het echtpaar heeft de gemeente doen besluiten om van de begraafplaats een 'bijzondere begraafplaats' te willen maken. Ik snap daar niets van: het is toch een algemene begraafplaats of niet? Maar blijkbaar kan de gemeente de status veranderen?

De gemeente kon de vragen van GL op korte termijn niet beantwoorden, wat laat zien dat ze de zaken ook niet op orde heeft. Dus moet de behandeling van de vragen uitgesteld worden en kan het onderwerp a.s. dinsdag niet op de commissievergadering besproken worden.

Als u nog een verhelderende gedachte hebt over dit geval, dan is die altijd welkom!

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb op de site van de gemeente naar de agenda en stukken van de commissie SOB van a.s. dinsdag 16-06-2020 gekeken. Op de agenda staat een raadsvoorstel inzake een verzoek tot aanwijzen van een bijzondere begraafplaats op Landscroon (NB: het advies is om dat verzoek af te wijzen, maar daar gaat het niet om).
Dit is heel vreemd.

Het is voor mij onduidelijk wat de aanvragers willen en waarom. De aanvraag zit vanwege privacy namelijk niet bij de stukken voor de vergadering van de raadscommissie en is alleen ter inzage voor commissieleden. In andere gemeenten verwijdert men de naam en adres van de verzoekers van de brief, maar dan weet je toch wat ze willen. Dat zou hier ook handig geweest zijn.

Het raadsvoorstel geeft geen - voor mij begrijpelijke - samenvatting van de wens van de aanvragers.
Ik krijg de indruk dat de aanvragers een eigen particulier begraafplaatsje wensen. Maar dat vragen ze dan blijkbaar niet. Ik begrijp gewoon niet wat de vraag of de bedoeling is. Want het verzoek om de begraafplaats als bijzondere begraafplaats aan te wijzen betekent niets. Helemaal niets.

De gemeente Weesp geeft op de begraafplaats Landscroon geen nieuwe graven uit. Als iemand daar nog begraven zou willen worden en er geld aan zou willen uitgeven, zou hij of zij een stukje grond van bijvoorbeeld 4 bij 5 meter kunnen kopen van de gemeente. Die grond heeft en houdt dan de bestemming begraafplaats en dan kan er begraven worden, mits de begraafplaats in het verleden niet gesloten is geweest. Als de begraafplaats wel gesloten is - maar dat is niet te verwachten - dan moet hij weer geopend worden. En dan moet er een vergunning als bedoeld in artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging worden verstrekt.
Maar ik denk dat de begraafplaats niet gesloten is, want er kan volgens de beheersverordening uit 2011 altijd nog altijd begraven worden op deze begraafplaats. Er worden alleen geen nieuwe graven meer uitgegeven. As er in bestaande graven nog begraven kan worden, is er geen sluiting.

Als iemand de wens zou hebben om een klein particulier begraafplaatsje te hebben op het terrein van een bestaande begraafplaats, moet je niet vragen om de aanwijzing van een bijzondere begraafplaats. Dan moet je daar gewoon een stukje grond kopen. Dan wordt dat stukje op het moment dat de akte van levering bij het kadaster wordt ingeschreven automatisch een bijzondere begraafplaats. Daar hoef je niets voor te doen of te laten of over te besluiten.

Stel dat de gemeenteraad - contrair aan het advies van B&W - wel zou besluiten om (een stukje van) deze begraafplaats als bijzondere begraafplaats aan te wijzen, dan heeft dat geen gevolgen. Dat is net zoiets als een auto hebben en besluiten 'Dit noem ik een fiets'. Dat is vreemd, maar dat heeft geen gevolg.
Het iets anders noemen betekent niet dat het dan iets anders is. En zo gebruikt kan worden.

Een aanvrager kan natuurlijk alleen iets met een bijzondere begraafplaats als hij de grond koopt of huurt of pacht. Daar wordt in dit raadsvoorstel met geen woord over gerept. Dat snap ik niet.
Misschien was de aanvraag onbegrijpelijk. Maar dan zou je als gemeente in overleg moeten met de aanvrager om de bedoeling te achterhalen. Ik vind dit raadsvoorstel onbegrijpelijk. Om twee redenen. De strekking van het verzoek is onduidelijk. Maar ik vraag me ook af waarom een college van burgemeester en wethouders een non-voorstel over niets in de raad wil gaan behandelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Een goede relatie zond mij een afschrift van het verzoek dat bij de gemeente is ingediend. Toen heb ik wel even met mijn ogen geknipperd. Er is namelijk verzocht om de uitgifte van "een bijzondere begraafplek". Een begraafplek is een graf, geen begraafplaats. Dat staat er ook letterlijk bij: "Het gaat om de aanleg van een nieuw graf". Er is dus helemaal niet om de aanwijzing van een bijzondere begraafplaats gevraagd. Het mist ook elke logica om te denken dat dat wel zo zou kunnen zijn.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht hoort een bestuursorgaan met een aanvrager in overleg te treden, als de aanvraag onduidelijk is. Om het verzoek om de uitgifte van een nieuw graf op te vatten als een verzoek tot aanwijzing van een bijzondere begraafplaats, is het misverstand van de eeuw. Althans, in begraafplaats-land. De gemeente had mijns inziens met de aanvrager in overleg moeten treden. Volgens de door de raad in 2011 vastgestelde beheersverordening voor o.a. deze begraafplaats, kunnen geen nieuwe graven uitgegeven worden. Het verzoek had opgevat moeten worden als een verzoek om de beheersverordening te wijzigen in die zin dat (weer) nieuwe graven uitgegeven kunnen worden.

Dat is in beginsel trouwens helemaal niet zo'n slecht idee. Begraafplaatsen waar geen nieuwe graven worden uitgegeven, lopen het risico van verloedering. Er komen minder mensen, er is minder sociale controle en het onderhoudspeil gaat vaak omlaag omdat er toch niemand komt. En zo krijg je een neerwaardse spiraal.

Naschrift 2:
De gemeenteraad van Weesp heeft op 17 september 2020 ingestemd met het collegevoorstel. Geen enkel raadslid, collegelid of ambtenaar is iets opgevallen.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Zie over een bijzondere begraafplaats of een privé begraafplaats op eigen grond:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE