Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitbreiding kerkhof


29 november 2002

Vraag nummer: 1740  (oude nummer: 2107)

Mon Jun 10 17:01:45 2002

Is het correct dat voor uitbreiding van een kerkhof de toestemming van de grondeigenaar ( uitgaande dat de grond kan worden aangekocht) niet voldoende is en dat de Gemeente (bestemmingsplan) het laatste woord heeft?

met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Voor de uitbreiding van een kerkhof is natuurlijk toestemming van de grondeigenaar nodig. Maar ook de gemeente moet toestemming geven. En dan gaat het niet alleen om het bestemmingsplan, want dat moet inderdaad de aanwezigheid van een uitbreiding van de begraafplaats toelaten.
Het gaat ook nog om de volgende besluiten van de gemeente.De gemeenteraad moet volgens artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging de grond aanwijzen als (uitbreiding van) een begraafplaats. Dat staat los van het bestemmingsplan; bij de aanwijzing gaat het vooral ook om de technische geschiktheid van de grond: je moet bijvoorbeeld een moeras niet aanwijzen als begraafplaats, ook al staat het zo in het bestemmingsplan. Of je moet de grond ophogen, als je 2 diep wilt begraven en boven het grondwater moet blijven.Daarnaast moet het college van burgemeester en wethouders toestemming geven voor de ingebruikneming. Zij moeten constateren of 1) er een aanwijzingsbesluit van de raad is; 2) gebruik in overeenstemming is met het bestemmingsplan en 3) of er eventuele voorwaarden waren in het aanwijzingsbesluit van de raad waaraan voldaan moest worden (bijvoorbeeld ophogen grond). Als aan deze 2 of 3 voorwaarden voldaan is, kan het college het in gebruik nemen niet weigeren.Het klinkt allemaal wat zwaarder dan het is, want u zult geen begraafplaats in een moeras willen uitbreiden e.d. en in de meeste gevallen zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Dan kunnen de raad en het college de besluiten snel een eenvoudig nemen.
Zie voor de tekst van de wet ook de link op de pagina 'Professionals' van deze site (te bereiken vanaf de beginpagina via het tabje rechts boven).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE