Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

College besluit?


23 maart 2016

Vraag nummer: 45642

Geachte heer van der Putten,

In onze gemeente wordt een natuurbegraafplaats aangelegd. Geen gemeentebegraafplaats. Wat moet er ten aanzien van de wet op de lijkbezorging geregeld worden ten aanzien van de aanleg hiervan?
Moet dit door de gemeenteraad goedgekeurd worden?
Kortom: wat moeten wij hiervoor regelen?

Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet, Marka van Twist

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet maakt geen onderscheid tussen een natuurbegraafplaats en andere niet-gemeentelijke begraafplaatsen.
De gemeenteraad zal een besluit ex artikel 40 Wlb moeten nemen. Maar als aan de eisen voor een wijziging van het bestemmingsplan is voldaan, dan is de aanwijzing van artikel 40 eigenlijk een formaliteit.

De meeste gemeenten maken van de wijziging van het bestemmingsplan en de aanwijzing conform artikel 40 een agendapunt, met een 'dubbelbesluit': 1 wijziging bestemmingsplan en 2 aanwijzing bijzondere begraafplaats.
Daar hoeft in het algemeen niets extra voor geregeld te worden. De Wet (Wlb) en vooral het Besluit op de lijkbezorging (Blb) stellen aan de eisen waar een begraafplaatshouder aan moet voldoen. Dat behoeft geen extra voorwaarden van de gemeente.

Artikel 40 stelt in lid 2: Burgemeester en wethouders kunnen maatregelen voorschrijven, welke nodig zijn teneinde de grond geschikt te maken om als begraafplaats te dienen.
In de praktijk zie ik die noodzaak niet; dan heb je het misschien soms over drainage, maar dat is makkelijker op te lossen door van een graf een heuveltje te maken of door in een kelder te begraven. Ik ken in de praktijk geen voorbeelden van maatregelen, gewoon omdat er geen eisen zijn. Niemand zal het in zijn hoofd halen om bijvoorbeeld in een heel nat gebied een begraafplaats te beginnen. En als hij het wel zou willen, krijgt hij zelf de problemen en is het punt al aan de orde gekomen bij het bestemmingsplan.

Als eenmaal tot de aanleg besloten is, door de raad, hoeft het college eigenlijk niets meer te doen. De begraafplaatshouder zal zich aan de wet moeten houden voor wat betreft de diepte van begraven en de afstand tussen de graven en dergelijke. Dat hoeft de gemeente ook niet actief te controleren.
Voor de gemeente is een natuurbegraafplaats ook niet anders dan bijvoorbeeld een parochiebegraafplaats. Normaal gesproken gaan de dingen daar gewoon goed, zonder actieve bemoeiienis van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE