Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanpassing bestemmingsplan aan Wet op de lijkbezorging?


3 maart 2017

Vraag nummer: 49926

Geachte heer Van der Putten,
Als de bestemming van een stuk grond wordt gewijzigd naar begraafplaats, moet dit bestemmingsplan zelf dan worden getoetst aan de wet op de lijkbezorging? Ik bedoel hiermee dus alleen het aanpassen van het bestemmingsplan en niet het aanwijsbesluit.
Alvast bedankt voor uw advies.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, het bestemmingsplan moet niet worden getoetst aan de Wet op de lijkbezorging. Dat kan ook helemaal niet. De Wet op de lijkbezorging gaat over hele andere dingen en heeft een heel andere invalshoek dan een bestemmingsplan.
Een bestemmingsplan wordt ook nooit getoetst aan bijvoorbeeld de Woningwet of de Wegenverkeerswet, als grond wordt bestemd voor woningbouw of voor wegen.

Bij de aanwijzing van een terrein als begraafplaats door de gemeenteraad wordt wel gekeken naar het Besluit op de lijkbezorging, omdat dat besluit regels bevat waar graven aan moeten (kunnen) voldoen. Het heeft geen zin om een terrein aan te wijzen waar de gemiddelde grondwaterstand veel en veel te hoog is, om een voorbeeld te geven. Maar dan kun je ook bekijken of het mogelijk is om dat op te lossen door ophoging of door drainage.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE