Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overdrachtsbelasting en verwerving begraafplaats


24 april 2017

Vraag nummer: 50531

Uit het antwoord van vraag 4975 blijkt dat een kerkgenootschap soms wel overdrachtsbelasting verschuldigd is. Dus kennelijk ook soms niet. Wanneer is een kerkgenootschap bij verwerving van een begraafplaats wel en waneer geen overdrachtsbelasting verschuldigd?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is niet zo dat een kerkgenootschap soms geen overdrachtsbelasting schuldig is, maar dat een koper van een begraafplaats soms geen overdrachtsbelasting schuldig is. Bijvoorbeeld als de begraafplaats (ook) een landgoed is. Of een kerkgenootschap of een ander de grond koopt, is irrelevant.

Over de vrijstelling van overdrachtsbelasting staat op de site van de Belastingdienst het volgende.
Als u overdrachtsbelasting moet betalen, kunt u daar soms een vrijstelling voor krijgen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden, als:
- u zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen;
- een eigendom van onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld;
- u een landgoed koopt;
- er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar);
- er sprake is van inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is);
- er sprake is van inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv;
- een bedrijf fuseert, splits of intern reorganiseert;
- land- en tuinbouwbedrijven worden vergroot of verplaatst;
- landerijen worden heringericht;
- er sprake is van stedelijke herstructurering.

Voor meer informatie over vrijstellingen van overdrachtsbelasting kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon. U kunt uw vraag ook schriftelijk stellen. Stuur daarvoor een brief naar: B/CFD, Postbus 4660, 3502 HP Utrecht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE