Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hergebruik grafkelder


14 januari 2008

Vraag nummer: 5118  (oude nummer: 10098)

Een voormalig kloostercomplex in onze gemeente is al een aantal jaren eigendom van een stichting. Het gebouw (rijksmonument) wordt bewoond door particulieren. Tot 1993 woonden er zusters. Deze zusters maakten in het verleden gebruik van een grafkelder. Toen het complex overging in handen van een stichting zijn de overleden zusters die in de nissen van de grafkelder waren bijgezet herbegraven op een rk kerkhof elders. De stichting heeft de grafkelder enige jaren geleden gerenoveerd en wil deze nu weer in gebruik gaan nemen. De vraag is of dit mogelijk is.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is de vraag of deze kelder de status van een begraafplaats heeft of kan krijgen.
Vermoedelijk ging het oorspronkelijk om een graf op eigen grond ex artikel 15 oud Wlb. Krachtens het overgangsrecht van artikel 85 Wlb is dat alleen een geldige graflocatie voor de persoon die daarvan eigenaar is ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet (1 juli 1991). Ook de 'leden van zijn geslacht' kunnen er nog begraven worden. Een redelijke uitleg van artikel 85 is dat de bruikbaarheid van de grafkelder ook nog geldig is voor een kloostergemeenschap die daar op 1 juli 1991 eigenaar van was.
Maar dat geldt blijkbaar niet voor anderen, die de kelder later kochten. Er rust op de graven ex artikel 15 oud Wlb geen uitsluitend grafrecht als bedoeld in artikel 28, dat kan worden overgedragen.

Als de betreffende grafkelder in het verleden de status van begraafplaats had, ligt het anders. Dan heeft ze die status ook nu behouden, als de kelder formeel niet als begraafplaats is gesloten of opgeheven.

Door de nieuwe eigenaren kan geen gebruik worden gemaakt van het overgangsrecht van artikel 85 Wlb. Maar het is wel mogelijk dat zij een aanvraag indienen om de kelder op grond van artikel 40 Wlb aan te wijzen als bijzondere begraafplaats. Ik zou op voorhand hier geen bezwaar tegen kunnen bedenken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE