Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafplaats voor belijders Hindoestaans geloof


28 september 2003

Vraag nummer: 2512  (oude nummer: 3125)

Geachte heer Van der Putten,

In onze gemeente woont een Surinaamse familie die hun zoon willen begraven op een begraafplaats voor personen die het Hindoestaanse geloof belijden. Kunnen zij van de gemeente eisen hier ruimte voor te creëren op de gemeentelijke begraafplaats?

Met vriendelijke groeten,
Karin Rosmolen

Antwoord:

Geachte mevrouw Rosmolen,

Ik kan uw vraag met ja en nee beantwoorden.

Het is zo dat niet particulieren, maar wel dat kerkgenootschappen gerechtigd zijn tot het hebben van een kerkelijke begraafplaats. En wel een begraafplaats van een omvang die recht doet aan het aantal leden van die gezindte.
Overigens kunnen particulieren ook een eigen privé begraafplaatsje hebben, maar dat is een andere invalshoek (zie de sub-rubriek Graf/begraafplaats op eigen grond).

Als de Hinstoestaanse gemeenschap in uw gemeente zich tot de gemeenteraad wendt met het verzoek om een Hindoestaanse begraafplaats aan te mogen leggen, moet aan die wens tegemoet worden gekomen. Men kan een eigen zelfstandige begraafplaats aanleggen, voor eigen rekening en risico. Maar men kan de raad ook verzoeken om een deel van de gemeentelijke begraafplaats ter beschikking te stellen. Een en ander is geregeld in artikel 38 en 39 van de Wet op de lijkbezorging.

Wanneer één familie uit die gemeenschap met het verzoek komt om een Hindoestaans gedeelte op de begraafplaats aan te wijzen, is dat te mager om aan het verzoek tegemoet te komen. Nu ken ik de organisatie van de Hindoestaanse geloofsgemeenschap niet of nauwelijks, maar als bijvoorbeeld de lokale/regionale pandit met een dergelijk verzoek komt, dat wordt ondersteund door een groot deel van de geloofsgemeenschap (wat bijvoorbeeld blijkt uit een brief van een bevoegd bestuur of een lijst met handtekeningen), kan de gemeente er mijns inziens niet omheen.

De omvang van het eigen gedeelte moet een afspiegeling zijn van het aantal gelovigen. Nu meende ik dat Hindoes meestal de voorkeur geven aan cremeren boven begraven, maar dat doet niet af aan hun wettelijk recht op een eigen (gedeelte van een gemeentelijke) begraafplaats. Wellicht wordt op dat Hindoestaanse gedeelte gewoon begraven, maar men kan natuurlijk ook urnengraven uitgeven.

Als de betreffende familie de enige Hindoestanen in uw gemeente zijn, moeten zij m.i. op grond van artikel 37, tweede lid, Wlb als het lokaal zelfstandige deel van een kerkgenootschap worden aangemerkt. En heeft de familie recht op een eigen deel van de begraafplaats. Maar dat wil niet zeggen dat er heel ingrijpende voorzieningen moeten worden getroffen. Dat kunnen gewoon een paar graven in een gewoon vak zijn. Het hoeft niet per se een fysiek afgescheiden deel met eigen ommuring, poort en oprijlaan te zijn.

Uw vraag laat zich zo opvatten dat het mogelijk een zeer actuele kwestie is. Dat men dit binnen enkele dagen gerealiseerd wil zien. Dat zal niet kunnen, althans niet formeel. De besluitvorming in de gemeenteraad moet worden voorbereid en de raad vergadert niet elke week. Maar als het verzoek nu door de lokale geloofsgemeenschap zou worden ondersteund, zou er wellicht wel al rekening mee gehouden kunnen worden bij de uitgifte van een graf, namelijk op een plaats waar mogelijk een Hindoestaans gedeelte zou kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE