Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafplaats, sport- en luidruchtige evenementen


4 augustus 2009

Vraag nummer: 6774  (oude nummer: 13525)

De gemeente wil het bestemmingsplan herzien om in wat nu de bestemming park en recreatie heeft, een ijsbaan en een paardenbak aan te leggen. Bovendien wil de gemeente het houden van luidruchtige evenementen toestaan in het plangebied.. Het plangebied ligt in de nabijheid van de begraafplaats.. Voor de ijsbaan en paardenbak bestaan binnen de gemeente alternatieve lokaties. Bij het voorontwerp van de wijziging heeft de gemeente met geen woord gerept over de gevolgen van de wijziging in de bestemming voor het gebruik van de begraafplaats. Handelt de gemeente daarmee zorvuldig? Is het planologisch verantwoord om een dergelijke wijziging te willen doorvoeren in de nabijheid van een begraafplaats als er alternatieve lokaties voorhanden zijn?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen wettelijke voorschriften dat het stil moet zijn op een begraafplaats. Het is een eigen afweging van de gemeente(raad) om te bezien of het wel wenselijk is om zulke functies in elkaars buurt te hebben.

Er zijn bepaalde richtlijnen van VROM voor geluidsoverlast en afstanden, maar die zijn niet hard, alleen een advies. Ik heb ze niet paraat, maar meen dat een zonering van 20 of 30 meter wordt aanbevolen. Een paardenbak lijkt mij niet echt luidruchtig en een ijsbaan alleen korte periodes in het jaar; periodes waarin begraafplaatsen niet frequent bezocht plegen te worden.

U kunt natuurlijk altijd een zienswijze bekend maken bij het voornemen van de gemeente. En eventueel een bezwaarschrift overwegen. Maar er zijn geen harde normen aan de hand waarvan men kan stellen dat een ijsbaan en een paardenbak onmogelijk in de buurt van een begraafplaats mogen liggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE