Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Drainage voorschriften?


8 december 2003

Vraag nummer: 2730  (oude nummer: 3552)

Zijn er ook voorschriften bekend over het leggen van drainage bij de uitbreiding van een bestaande begraafplaats? Ik heb in de oude inspectie richtlijn wel gelezen dat er, of op riolering, of op een ringsloot geloosd moet worden. Zijn er ook meer gedetailleerdere voorschriften c.q. richtlijnen voorhanden? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de drainage onder de graven te laten lopen of zijn hier specifieke eisen aan verbonden?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen verdere voorschriften.
Het is wel verstandig om te overleggen met de waterbeheerder, het waterschap of het zuiveringschap. Die zijn vaak niet blij met afvoer op het riool, omdat het water niet vuil is en niet-vuil water de beschikbare capaciteit onnodig benut.

Het is niet verboden om drainage onder de graven te leggen, maar dat is een beetje moeilijk bij bestaande graven. Je mag immers die graven niet roeren en de monumenten mogen niet verzakken e.d. Daarom wordt drainage vaak aangelegd onder de paden, in groenstroken e.d. En worden stukken soms gefaseerd aangelegd en aangesloten bij nieuwe grafvakken, of geheel geruime grafvakken, zodat geen graven worden verstoord.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE