Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigering plaatsen urnenmuur op begraafplaats


28 november 2002

Vraag nummer: 1703  (oude nummer: 2069)

Thu Jun 6 10:49:11 2002

Geachte heer,
Het college van B&W gemeente Oldebroek heeft op mijn verzoek (dit verzoek is al van februari 2001) een voorstel gemaakt voor het oprichten van een urnenmuur op de begraafplaats te Wezep, gemeente Oldebroek. Door de gemeenteraad meerderheid Christenunie en SGP) wordt het voorstel tegengehouden:
A: Omdat men uit eigen levensovertuiging niet achter cremeren staat
B: deze raadsleden vinden dat de urenmuur er niet hoeft te komen omdat bijzetting van een urn IN EEN GRAF wel mag (dit wil ik niet)
C: er op die begraafplaats een grasveldje is voor verstrooiing van de as (dit wil ik niet).
Nu dit voorstel door staken van stemmen is opgeschort naar de volgende raadsvergadering van juli 2002, wens ik gebruik te maken van mijn spreekrecht.
Ik heb mijn wens tot bijzetten van mijn as in een urnenmuur op de begraafplaats te Wezep schriftelijk vastgelegd.
Mijn vragen:
Is het wettelijk toegestaan om mensen met een andere mening niet het recht te gunnen op een ALGEMENE begraafplaats bijgezet te worden in een urnenmuur? (vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid -men beperkt mij duidelijk in mijn overtuiging na de dood-).
Is hierover jurisprudentie?
Kunt u mij aangeven, wie mij kan bijstaan voor het spreekrecht?
Kunt U ook aangeven waar ik terecht kan als er een negatief besluit van de gemeenteraad komt, waar en op welke wijze ik in beroep kan gaan?
Is er een vereniging of belangengroepering in Nederland die mij kan bijstaan of waar ik nog meer adviezen kan vragen?

Ik dank U bij voorbaat voor Uw antwoord.

Antwoord:

Thu Jun 6 13:53:16 2002

Geachte heer,

De gemeenteraad van Oldebroek is vrij in zijn besluit om al dan niet een urnenmuur op de begraafplaats te Wezep te plaatsen. Er is voor geen enkele eigenaar van een begraafplaats - gemeente, kerk of particulier - een verplichting om een bepaald type bewaarplaats van asbussen - in een muur, in een graf, in een speciaal graf of hoe dan ook - aan te bieden.
De zaak heeft mijns inziens niets te maken met het aan mensen met een andere mening het recht te gunnen op een algemene begraafplaats bijgezet te worden in een urnenmuur. Zo'n recht is er niet. Het heeft ook niets te maken met vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid of met het u in uw overtuiging beperken na uw de dood. U bent in Nederland vrij om uw asbus bij te laten zetten waar u wilt. U kunt er thuis in de achtertuin een urnenmuur voor laten bouwen of een andere voorziening voor treffen. Alleen is een gemeente niet verplicht om het op haar kosten voor u op de gemeentelijke begraafplaats te doen.

Hier is geen jurisprudentie over. Ik denk dat de vraag niet gangbaar is en ik denk dat als mensen met zo'n zaak bij een advocaat aankloppen, dat deze direct zal zeggen dat de zaak kansloos is.

U vraagt wie u kan bijstaan voor het spreekrecht. Dat kan een advocaat zijn, maar hij zal weinig of geen juridisch steekhoudende argumenten kunnen aanvoeren.

Als er een negatief besluit van de gemeenteraad komt, kunt u bezwaar aantekenen, mits duidelijk is dat u direct belanghebbende bent. De raad zal dan het besluit moeten heroverwegen, aan de hand van een advies van een bezwaren commissie. Als het besluit dan weer negatief is, kunt u in beroep bij de rechtbank.

Er is bij mijn weten geen vereniging of belangengroepering in Nederland die u in deze zaak kan bijstaan of waar u nog meer adviezen kunt vragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

6 juni 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE