Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Procedure bestemmingsplanwijziging


20 april 2009

Vraag nummer: 6428  (oude nummer: 12809)

Wij (gemeente Xxxx) hebben een aanvraag voor het uitbreiden van een kerkelijke begraafplaats ontvangen. Uiteraard moet de procedure als bedoeld in artikel 40 van de Wlb worden gevolgd. Een dergelijke uitbreiding van een bestaande begraafplaats past binnen ons beleid. De bestemming moet echter nog gewijzigd worden. Deze procedure wordt waarschijnlijk pas volgend jaar afgerond. Echter, er is haast bij het in gebruik nemen van de grond als begraafplaats omdat de bestaande begraafplaats vol is. Kan het in gebruik nemen van de grond doorgaan of moet er echt duidelijkheid over de bestemming zijn? Er is overigens een verklaring van alle aangrenzende eigenaren en de dorpsraad dat ze geen bezwaar zullen hebben. Ik hoop dat ik de situatie duidelijk voor u heb geschetst.

Bijvoorbaat bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groeten,
Robert Erkens

Antwoord:

Geachte heer,

Het pas laat aanvragen van de uitbreiding van de begraafplaats is het risico van het kerkbestuur. Iedereen weet dat zulke procedures nu eenmaal tijd kosten, niet vanwege procedurezucht van een gemeente, maar omdat aanvragen moeten worden getoetst, advies moet worden gevraagd aan de VROM-inspectie, er afstemming moet zijn met de provincie, belanghebbenden de kans moeten krijgen om bezwaar te maken e.d.

Ik denk dat de afdeling R.O. van uw gemeente u het beste kan informeren over de (on)mogelijkheden van het voorafgaand aan de bestemmingsplanwijziging in gebruik nemen van de grond. Ik denk dat men dat niet zal willen gedogen omdat het een ongewenst precedent schept. Anders kan iedereen alles gaan doen, voorafgaand aan een bestemmingsplanwijziging. Dan komt de rechtszekerheid van derden-belanghebbenden in het gedrang.

Ik begrijp ook niet waarom een kerkbestuur zo laat is met de aanvraag. Men ziet dit immers toch al jaren lang aankomen? Men kan de eigen laksheid nu niet op de gemeente afschuiven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE