Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afstand begraafplaats - woning


12 september 2002

Vraag nummer: 1076  (oude nummer: 1411)

Tue Feb 23 11:25:25 1999

Geachte heer,

Hoeveel meter bedraagt de minimale afstand voor woonbebouwing tot de perceelsgrens van een begraafplaats?

Antwoord:

Tue Feb 23 23:55:11 1999

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt hoeveel de minimale afstand voor woonbebouwing tot de perceelsgrens van een begraafplaats bedraagt.
Welnu, er is geen minimale afstand. Een woning of tuin of kantoor kan direct aan een begraafplaats grenzen.

Waarschijnlijk stelt u de vraag omdat u ergens in het achterhoofd hebt dat er een afstand was en kon u het nergens vinden. Want waarom stelt men anders zo'n vraag? Vroeger was er inderdaad de regel (tot 1991) dat een begraafplaats bij aanleg tenminste 50 meter van de bebouwde kom (lees: woningen) moest liggen. Dat gold echter alleen voor nieuwe begraafplaatsen. Oude situaties waarin de afstand minder was konden gewoon blijven bestaan.

Dat deze regel is geschrapt wil niet zeggen dat er niets geregeld kan worden. Met toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen door de gemeenteraad in een bestemmingsplan voorschriften voor de aanleg van begraafplaatsen en de afstand tot bebouwingen en inrichtingen worden opgenomen. Dit heeft als voordeel dat de gemeente van geval tot geval kan bekijken wat wenselijk is. Daarbij kan mede worden gelet op de situatie 'stedelijk' of 'landelijk' en een vergelijking worden gemaakt met bestaande lokale situaties.

Tot slot merk ik op dat er weinig reden is - eigenlijk geen - om een begraafplaats niet vlak bij woningen aan te leggen en andersom. Sommige mensen vinden het misschien niet gezellig om op een begraafplaats uit te kijken, maar dat is dan ook alles. Ik ken wel enkele mensen, zoals beheerders van begraafplaatsen wiens woning aan de rand van het terrein ligt, die het juist wel erg plezierig vinden met zo'n grote achtertuin en het gemis van lawaaierige buren. In veel dorpen ligt de kerk nog midden op het kerkhof, en het kerkhof midden in het dorp. Kortom, een kleine afstand tot de begraafplaats is meestal geen probleem.

mr W.G.H.M. van der Putten

23 februari 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE