Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Natuurbegraafplaats beginnen

16 december 2008

Vraag nummer: 5991 (oude nummer: 11979)

Ik overweeg al langere tijd om een natuurbegraafplaats te beginnen. Mag dat als particulier? Ik denk daarbij niet zozeer aan bestaande natuur, maar eerder aan de realisatie van een natuurproject op voormalige landbouwgrond.

Bestaat er een stappenplan/checklist voor zo'n project?

Uit eerdere artikelen begrijp ik dat in principe aan dezelfde eisen dient te worden voldaan als aan reguliere begraafplaatsen.

Is een natuurstrooiplaats voor as wellicht een haalbaarder alternatief?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

L.K. Löb

Antwoord:

Dat klopt, er moet voldaan worden aan dezelfde eisen als voor een reguliere begraafplaats.
U kunt over de mogelijkheden met de gemeente overleggen.
U kunt eventueel ook overleggen met de Stichting Natuurbegraafplaatsen Nederland (info@natuurbegraafplaatsen.nl).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder