Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Diepte van graven (en grondwater)


26 september 2005

Vraag nummer: 4050  (oude nummer: 6528)

Wat is er geregeld ten aanzien van de diepte van begraven op een openbare begraafplaats.?
Is dit landelijk geregeld?
Hoe diep moet een begraaf plaats droog zijn?.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De regels voor de diepte van begraven staan in het Besluit op de lijkbezorging en wel in artikel 5 van Paragraaf 4. De inrichting van een graf en de afstand tussen de graven onderling. De regeling geldt natuurlijk landelijk, maar maakt wel lokale verschillen mogelijk.

Artikel 5
1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.
3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.
4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.
6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

Met het woord ' graven' in dit artikel is de plek voor 1 kist bedoeld. Er mogen maximaal 3 kisten in een zandgraf, met dus elkens 30 cm zand/ruimte tussen de kisten en 65 cm zand boven de bovenste. Voor grafkelders gelden zulke normen niet. Het gaat er om dat er voldoende zuurstof bij een kist kan komen en dat is bij een kelder altijd het geval.

Of er in een graf 1, 2 of 3 kisten kunnen, hangt af van de feitelijke situatie met het grondwater op de betreffende begraafplaats. Het maximum is 3, maar als je een terrein hebt met minder diep of hoog grondwater, kunnen er misschien maar 2 kisten of 1 kist in worden geplaatst als je je aan de norm van artikel 5 houdt. Voor de hoogte van een kist moet men met zo'n 50 cm rekening houden. Ook dat kan lokaal verschillen, omdat er lokaal soms andere gebruiken zijn ten aanzien van kisten. Kapkisten zijn hoger dan de platte kisten en moeten dus dieper worden begraven.

U bedoelt met "Hoe diep moet een begraaf plaats droog zijn?" waarschijnlijk hoe hoog het grondwater mag staan. Nu is het grondwater altijd in beweging. Als het flink regent is de grond ook flink nat. Dat is normaal en goed. Maar er is zoiets als een gemiddeld hoogste grondwaterstand en die is van alle plekken in Nederland bekend.
Als men 1 kist begraaft en je houdt rekening met 65 cm aarde en een kist van 50 cm hoog en een afstand van 30 cm tot het grondwater, dan mag het grondwater gemiddeld maximaal 145 diep zitten en niet hoger komen. Als het grondwater hoger komt kun je soms met een ophoging van het terrein wat effect bereiken, maar dat zijn details. Als je 2 kisten wilt kunnen begraven, dan mag de gemiddelde diepte 50 + 30 = 80 cm hoger zijn. Dus 145 cm + 80 is zo ongeveer 225 cm. En voor 3 diep begraven ligt de grens ongeveer op 3 meter.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE