Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Volkstuintjes naast kerkhof


29 augustus 2002

Vraag nummer: 961  (oude nummer: 1291)

In het centrum van de gemeente Heemskerk beheert een kerkbestuur een kerkhof. Dit is een vierkant opgehoogd terrein. Direkt aansluitend aan deze "bult" liggen tuintjes waar voedselgewassen (prive) op worden verbouwd.
Er worden nu vragen gesteld in het college en de raad van de gemeente of deze situatie wettelijk gezien toegestaan is, of dat er beperkende factoren zijn?!

Deze situatie is overigens reeds vele jaren zo.

Dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, deze situatie is wettelijk toegestaan. Er is geen wettelijke regel voor een aan te houden afstand tussen de begraafplaats en zijn omgeving. Zowel niet ten aanzien van woningen, bedrijven of landbouwactiviteiten. Ik ken overigens wel meer volkstuintjes naast begraafplaatsen, o.a. in Leiden.

Ik wijs u in dit verband ook graag op het KB van 21 juli 1966, no. 30, in De Gemeentestem van 1966 no. 5912. In deze beroepszaak bij de Kroon was bepaald dat verlof werd verleend voor de bouw van een groentekas, direct grenzend aan de begraafplaats. Er werd toen bij bepaald dat de gewassen in die kas niet mochten worden besproeid met water uit de sloot, of grondwater, binnen een afstand van 50 meter van de begraafplaats. Deze uitspraak is ook - verkort - te vinden in de Editie Schuurman & Jordens van de Wet op de lijkbezorging, op blz. 156.
Hoe men aan die norm van 50 meter kwam, is mij niet bekend. Ik denk ook niet dat het een echte, onderbouwde, norm is, maar maar een soort algemeen veilig geachte maatregel.
Overigens zijn er in het verleden wel eens onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van grondwater en slootwater in en rond begraafplaatsen, maar zijn nimmer sporen van milieuverontreiniging of ziektekiemen aangetroffen. Ik heb mij door artsen vroeger ook laten vertellen dat eventuele ziektekiemen meestal niet lang leven na begraving, gelet op de diepte van begraven, maar ken er geen literatuur over (die bestaat m.i. niet).
Als u iets meer van die onderzoeken naar grondwater wilt weten, kunt u zich wenden tot het Bedrijfsbureau van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) te Papendrecht, bedrijfsbureau@begraafplaats.nl. Adresgegevens van de LOB zijn ook opgenomen in de lijst van bedrijven en organisaties op deze site.

Als u elders meer informatie zoekt en vindt rond deze materie, houd ik me graag voor een tip aanbevolen, want dan ben ik zelf ook nieuwsgierig.

mr W.G.H.M. van der Putten

29 augustus 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE