Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafkelder status begraafplaats?


16 juni 2008

Vraag nummer: 5499  (oude nummer: 10893)

in vervolg op mijn vraag 10098 over hergebruik grafkelder heb ik de volgende vraag: wie bepaalde of bepaalt of de grafkelder in een voormalig kloostercomplex de formele status begraafplaats had of nog heeft? De zusters zijn vanuit de grafkelder allen elders herbegraven, de grafkelder is leeg. Het klooster is al een aantal jaren eigendom van een stichting. Kun je stellen dat in dit geval de grafkelder (begraafplaats) op grond van artikel 47 van de Wlb is opgeheven? Alvast dank voor uw antwoord
met vriendelijke groet H. Coopmans

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is simpel: een terrein heeft alleen de status van begraafplaats als de gemeenteraad daar ooit toe heeft besloten, conform (de voorloper van) het huidige artikel 40 Wlb. U hebt zo'n besluit blijkbaar in het archief van de gemeente niet gevonden.
Als zo'n besluit er niet is, was het een 'graf op eigen grond', dat destijds met toestemming van burgemeester er wethouders kon worden aangelegd. Het recht op gebruik van dat graf is vervallen. Zoals ik in januari al schreef: krachtens het overgangsrecht van artikel 85 Wlb is dat alleen een geldige graflocatie voor de persoon die daarvan eigenaar is ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet (1 juli 1991). Er is nu een andere eigenaar.

Je kunt mijns inziens niet stellen dat de grafkelder op grond van artikel 47 Wlb is opgeheven. Dat artikel gaat alleen over begraafplaatsen, maar de status van begraafplaats heeft deze grafkelder nooit gehad als er geen aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad bestaat.

Door de nieuwe eigenaren kan (dus) geen gebruik worden gemaakt van het overgangsrecht van artikel 85 Wlb. Maar het is wel mogelijk dat zij een aanvraag indienen om de kelder op grond van artikel 40 Wlb aan te wijzen als bijzondere begraafplaats. Zoals ik in januari al schreef: ik zou op voorhand hier geen bezwaar tegen kunnen bedenken. Het levert geen gevaar voor de volksgezondheid op (dat deden de zusters ook niet), het heeft weinig of geen precedentwerking (want wie heeft er nu kant en klare grafkelders op voorraad en in voorkomend geval: so what?), het betekent niets voor de ruimtelijke ordening, heeft geen verkeersaanzuigende werking etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE