Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afmetingen graven wettelijk bepaald?


23 februari 2004

Vraag nummer: 2911  (oude nummer: 4047)

In het Besluit op de Lijkbezorging worden de (verticale) 'afstanden' genoemd waar gemeenten rekening moeten houden bij het begraven van 2 of meer kisten, nl.:
1e kist: 65 cm onder het maaiveld, tussen de kisten steeds 30 cm en de onderste kist minstens 30 cm boven het gemiddelde waterpeil.

Mijn vragen zijn:
1. zijn er ook wettelijke 'maten' voor de 'breedte' van graven ( in een ander antwoord noemt u de maat: 80cm?) en:
2. Mogen graven klem tegen elkaar 'liggen'?

Sijm de Haij.

Antwoord:

Geachte heer De Haij,

Het is niet zo dat in het Besluit op de lijkbezorging alleen de verticale afstanden tussen de graven (ruimte voor kisten) worden genoemd. Dat is een onjuiste interpretatie.
Juist omdat het niet zo is, zijn lid 1 en lid 2 van artikel 5 verdeeld in 2 leden. Lid 2 heeft het over de afstand bóven de kist. Maar lid 1 zegt dat de afstand tussen de graven onderling 30 cm bedraagt. En onderling is zowel naar links en rechts als naar boven en beneden.
Lid 1 betreft zowel verticale als horizontale afstanden.
Lid 2 betreft alleen de verticale afstand.

Ik noem inderdaad wel vaker een minimale breedte van 80 cm voor een graf, omdat ik uitga van een kist die 50 cm breed is en daar nog eens 30 cm bij optel.

De term 'graven' in lid 1 van artikel 5 dient ook gelezen te worden als 'kisten'. Kisten mogen niet klem tegen elkaar liggen. Maar als je als graf een breedtemaat voert van 80 cm, dan mogen de graven direct aansluiten.

Ik zie ook wel eens in beheersverordeningen dat men graven uitgeeft van 80 of 100 of 120 cm, maar dat men tussen die graven telkens 30 cm aanhoudt. Zodat bijvoorbeeld een vak met 10 graven van 120 cm 14,70 meter breed is. Zo'n tussenruimte tussen graven hoeft formeel niet. (Het is natuurlijk wel mooi als alles niet zo tegen elkaar gepropt zit. Althans bij nieuwe begraafplaatsen, bij oude heeft dat dicht-op-elkaar juist ook een eigen charme). Als je een graf van 120 breed hebt en daarnaast 30 cm aanhoudt, kun je ook gewoon zeggen dat het graf 150 cm breed is. Wél is het verstandig om tevens duidelijke maatvoeringen van een monument aan te houden: het graf kan dan wel 150 cm breed zijn, maar een monument mag maximaal 120 cm breed zijn, bijvoorbeeld. Maar dat is een ander soort vraag.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE