Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Heropening van een gesloten begraafplaats


5 februari 2009

Vraag nummer: 6143  (oude nummer: 12261)

Geachte heer,

Als een begraafplaats officieel gesloten verklaard is, kan men deze beslissing dan ook weer terug draaien om te kunnen gaan begraven en welke stappen moet men dan ondernemen.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is zeker mogelijk om een gesloten begraafplaats weer in gebruik te nemen. De raad en het college moeten daarvoor de normale procedure voor het aanleggen van een begraafplaats volgen. Zie vraag 1917 Heropening gesloten begraafplaats in de sub-rubriek 'Sluiten van een begraafplaats'.
Er zijn mij geen voorbeelden van bekend. Dat betekent niet dat ze er niet zijn, maar ik ken ze niet.

De normale procedure houdt in dat de raad de grond moet aanwijzen (artikel 40 Wlb). Er moet dan weer bekeken worden of de technische omstandigheden voldoende zijn en of er maatregelen moeten worden genomen (bijvoorbeeld drainage). Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, kunnen B&W toestemming geven voor het in gebruik nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE